kruispunt Bunschoterstraat Hamseweg

kruispunt Bunschoterstraat Hamseweg

Op dit moment wordt er door verschillende partijen nagedacht over een ontwerp van een veilige voetgangers- en fietstunnel doorgang bij de kruising Bunschoterstraat N199 – Coelhorsterweg – Van Boetzelearlaan. Samen met de Fietsbond en het Wijkbeheerteam zit de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland met bouwer en ontwerper Arcades en de opdrachtgever gemeente Amersfoort en Provincie Utrecht in een overleggroep. Deze tunnel maakt deel uit van het mobiliteitsplan VERDER van de provincie Utrecht.

Het doel van de tunnel is tweeledig. Het autoverkeer en het OV-busverkeer op de Bunschoterstraat hoeft niet meer te wachten op trage voetgangers of fietsers die willen oversteken. En met de komst van het nieuwe Meander ziekenhuis zullen er meer passages komen van ambulances en hulpdiensten: door een vrije kruising zal de veiligheid voor fietsers en voetgangers gegarandeerd blijven. Bovendien ontstaan er zo snelle fietsverbindingen van en naar Amersfoort, Soest en Baarn. Daarbij is er zelfs een tweede fiets- en voetgangersbrug voorzien over de rivier De Eem in de Eempolder / Hoogland-West.

Nu er budget is voor de tunnel wil de VDH dit ook graag aanwenden om de kruising van de parallelweg Bunschoterstraat – Boetzelearlaan voor fietsers en voetgangers veiliger in te richten door de parallelweg onder de Boetzelaerlaan aan te leggen.

Op dit moment zit de werkgroep midden in het proces van diverse ontwerpen en calculaties van de kosten. Ook kijken wij naar de juiste inrichting en de positie van de tunnel. Een mogelijke keuze is een tunnel aan de noordkant of de zuidkant van de kruising in te richten. In deze fase is er ook nog sprake van een brug in plaats van een tunnel. Ook is er nog geen datum bekend waarop de werkzaamheden zullen starten. Maar zoals u van ons gewend bent: wij houden u op de hoogte!