Een aantal bestuursleden van de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland (VDH) stonden zaterdag 29 september op het Kraailandhof nieuwe leden te werven.

Juist nu er veel in het Hooglandse aan de hand is, is het van belang dat er een sterke vereniging Dorpsbelangen is. De bouw van het ziekenhuis aan de Maatweg, de verkeersbewegingen die dat te weeg brengt, het inrichten van een 30 km zone aan de Hamseweg, de perikelen rond de Neng, de bouw van het winkelcentrum Kraailand: allemaal onderwerpen waarover de Verenging Dorpsbelangen zich uitspreekt en bevraagd wordt. Om een krachtig geluid te kunnen laten horen, moet er vanzelfsprekend een stevig draagvlak zijn. Juist daarom is het van belang dat u lid wordt van de VDH.

De actie van zaterdag 29 september leverde enige tientallen nieuwe leden op. Lid worden kan ook door een mail te sturen naar info@dorpsbelangenhoogland.nl

285345958ledenwerven