De gemeente Amersfoort wil een ieder in de gelegenheid stellen kennis te nemen van de mogelijkheden om inbraak te voorkomen.

Daarom worden er in Hoogland 2 avonden georganiseerd op 24 en 25 april a.s. Zie de bijlage voor meer informatie. Voorkomen blijft beter dan genezen…..