Een nieuw college van Burgemeester en Wethouders trad vorig jaar aan….

Verkeersontwikkelingen in Hoogland

Een nieuw college van Burgermeester en Wethouders trad vorig jaar aan in Amersfoort. In het collegeakkoord stond dat er maatregelen mochten worden genomen voor verkeer op de Hamseweg. De VDH was hier zeer verheugd over.

Het bestuur zag een jarenlang durende lobby voor aandacht en maatregelen voor verkeersveilig maken van Hamseweg en Zevenhuizerstraat, terug in een akkoord waarmee het nieuwe bestuur van Amersfoort aan de gang zou gaan. Alleen bleek de gemeente aanzienlijk te moeten bezuinigen, en was er naar de eerste contacten met college nog geen concrete toezegging voor uitvoering. Een motie van de PvdA, SP, en Groenlinks in november 2010 heeft wethouder van verkeer, Buijtelaar, nogmaals opgedragen hieraan uitvoering te geven.

Maar medio april 2011 is er alleen contact geweest met gemeente Amersfoort over invoering van de 30 kilometer zones in Hoogland, een besluit waarvoor het vorige college gelden en opdracht voor heeft gegeven. Hierin waren geen maatregelen voorzien voor Hamseweg en Zevenhuizerstraat.

Momenteel wordt wel onderzocht of een deel van de Hamseweg 30 kilometer kan worden gemaakt. Dit zou dan met de gelden van 30 kilometer voor Hoogland mogelijk kunnen worden gemaakt. De Hamseweg zal dan vanaf café De Faam tot na de bocht in de Hamseweg 30 kilometer zijn. Voor de Zevenhuizerstraat is dit niet mogelijk.

De VDH is hierover natuurlijk zeer teleurgesteld, en zal bij de gemeente blijven aandringen op maatregelen voor verkeersonveilige situaties op beide hoofdwegen in ons dorp. Het kan toch niet zijn dat schoolgaande kinderen, winkelend publiek op Hamseweg, fietsers op beide wegen en overstekende ouders met kinderen dagelijks door het drukke verkeer moeten manoeuvreren om op school of sportvereniging te komen. Ons dorp moet verkeersveiliger worden.

Deze verkeersveiloghed zal ook dit jaar weer het thema zijn op de ledenvergadering van de VDH op 1 juni in De Faam in Hoogland. Wethouder Buijtelaar zal daar na de pauze over spreken en zijn toelichting geven. Inwoners van Hoogland, komt allen en laat daar dan je stem horen