Hoogland in de toekomstvisie van Amersfoort.

26 Jaar geleden werd de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland opgericht. Sindsdien is er in Hoogland veel gebeurd. Ondanks alle veranderingen heeft Hoogland zijn dorpse karakter en grote leefbaarheid behouden.Dit willen we graag zo houden en waar nodig verbeteren. Om als Vereniging Dorpsbelangen Hoogland te weten wat de Hooglander belangrijk vindt, hebben we een jaar geleden een onderzoek aangekondigd om visie en richting te kunnen bepalen. Onderstaande enquête is daarvan een belangrijk onderdeel.


Tegelijkertijd met ons is de gemeente Amersfoort begonnen met het kijken naar de toekomst. De Vereniging Dorpsbelangen Hoogland vindt het belangrijk dat Hoogland op de juiste wijze in dit toekomstbeeld wordt neergezet. Een beeld dat gezamenlijk bepaald wordt door bewoners, ondernemers en vertegenwoordigers van scholen, organisaties en verenigingen. De Dorpsvisie, waarvoor het onderzoek wordt gehouden, is de Hooglandse bijdrage aan de structuurvisie van de gemeente Amersfoort.

De Vereniging Dorpsbelangen Hoogland heeft de Hogeschool Utrecht gevraagd om de visie van Hooglanders objectief en zonder voorbehoud te onderzoeken. De afgelopen weken zijn al verschillende bewoners uitgebreid door medewerkers van de HU geïnterviewd. De uitkomsten hiervan zijn verwoord in onderstaande vragenlijst en die checken we nu door alle Hooglanders de kans te geven hierop te reageren.

Doet u mee?
Het invullen van deze enquête kost u ongeveer 10 minuten. Met de uitkomst bepaalt u samen met de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland de visie op Hoogland en hoe wij uw belangen het beste kunnen behartigen.

Vul de enquête in en geef Hoogland een gezicht en stem in de toekomst… 

* de 10 minuten is bij benadering; het kan iets langer, maar ook iets minder lang duren…