Een vernieuwd VDH-bestuur, een nieuw college van burgemeester en wethouders, een nieuwe gemeenteraad; er waait een nieuwe wind door Amersfoort en Hoogland.

Vereniging Dorpsbelangen Hoogland heeft sinds mei een gedeeltelijk nieuw bestuur. Omdat in maart lokale verkiezingen hebben plaatsgevonden is ook de samenstelling van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders veranderd. Voor de VDH was dit reden om veel energie te stoppen in de kennismaking met de nieuwe bestuurders van Amersfoort. Als VDHbehartigen wij tenslotte de belangen van het dorp Hoogland in de stad Amersfoort.

Sinds de zomer hebben we intensief contact met de nieuwe burgemeester Lucas Bolsius en zijn wethouders Mirjam Barendregt, Hans Buijtelaar, Gert Boeve en Sebastiaan van ’t Erve. Helaas hebben we door zijn vroegtijdig aftreden geen kop koffie kunnen drinken met wethouder Ben Stoelinga. Met individuele raadsleden van de verschillende politieke partijen is wel regelmatig contact.

Naar aanleiding van de bouwplannen voor de Kraailandhof hebben we steun gezocht bij de politiek en om de verkeerssituatie op de Zeven-huizerstraat en de Hamseweg in de begrotingsbehandeling 2011 te krijgen, hebben we zelfs een intensieve lobby opgezet. Beide acties hebben resultaat gehad.

Met omwonenden van de Kraailandhof, de gemeente en de Albert Heijn zijn afspraken gemaakt over het parkeerbeleid. En de AH en de gemeente hebben beloofd beter te communiceren met de Hooglanders. De politiek zette tijdens de behandeling van de begroting 2011 zwaar in op de onveilige verkeerssituatie in Hoogland. Jammer genoeg wordt de Zevenhuizerstraat daarbij vaak over het hoofd gezien en gaat alle aandacht naar de Hamseweg, maar dat doen wij beslist niet.

Wethouder Hans Buijtelaar zegde toe een oplossing te zoeken voor de verkeersdruk op de Hamseweg. Daarnaast werd door de gemeenteraad een motie aangenomen, die de wethouder oproept samen met Hoogland een onderzoek uit te voeren naar een oplossing voor het verkeersprobleem op de Hamseweg. Het is voor ons een bevestiging van de noodzaak om de verkeerssituatie in ons dorp aan te pakken, die ook door de politiek als ernstig en gevaarlijk wordt ervaren.

De VDH behartigt de belangen van Hoogland en is beslist geen politieke pressiegroep. Voor ons dorp, bewoners, ondernemers en verenigingen willen we het best mogelijke resultaat behalen. Dat doen we door te zorgen dat op ieder niveau goed contact is met de politiek. We hebben daarbij geen voorkeur voor een bepaalde kleur of stroming, maar kiezen voor de partij die de Hooglandse belangen het beste vertegenwoordigt. Daarnaast proberen we bij de andere partijen steun te verwerven voor ons standpunt. Voor de VDH staat maar één ding voorop: het belang van het dorp Hoogland!

Tekst: Jacques Happe.