1307480271vdijkOp het terrein van de Zevenhuizerstraat 40A, waar voorheen Loon- en grondverzetbedrijf Van Dijk Hoogland BV was gevestigd, wordt binnenkort begonnen met woningbouw. De woningen komen aan een nieuw aan te leggen straatje, genaamd Loonwerkerhof.

Begin 2006 sloot de gemeente Amersfoort een overeenkomst met het Loon- en grondverzetbedrijf Van Dijk. Hierin werd de afspraak gemaakt om het bedrijf te verplaatsen van de Zevenhuizerstraat naar de Bunschoterstraat, waar al een deel van het bedrijf was gevestigd.

Inmiddels is de bedrijfsverplaatsing afgerond en zijn de gebouwen bij de Zevenhuizerstraat gesloopt. Op het braakliggende terrein worden woningen gebouwd. De bouwvergunning voor elf woningen is ingediend. Negen van deze woningen komen aan een nieuw aan te leggen straatje. De woningen hadden ook een adres kunnen krijgen aan de Zevenhuizerstraat, maar dit zou een onduidelijke adressering opleveren. Er zijn namelijk geen huisnummers meer beschikbaar en daardoor zou men letters moeten toevoegen.

In de omgeving van de Zevenhuizerstraat 40A zijn veel straten naar oude ambachten en beroepen vernoemd. In het voortraject heeft de commissie Naamgeving contact opgenomen met de Historische Kring van Hoogland om te komen tot een advies voor een passende straatnaam. Net als de commissie is de Historische Kring van mening, dat de voormalige bedrijvigheid op het terrein terug zou moeten komen in de naam. Daarom krijgt het straatje de naam Loonwerkerhof.