Er zijn volop plannen voor ontwikkelingen op en rond de Maatweg. De bouw van het Meander Medisch Centrum en het Huis van de Watersport, de aanleg van een fiets- en wandelpad langs de Eem en extra busbanen op de Maatweg.

In de vorige nieuwsbrief was de stand van zaken met betrekking tot het Meander Medisch Centrum aan de Maatweg dat de bouwaanvraag 2e fase nog niet was ingediend. Dit is het definitieve ontwerp van het ziekenhuis met alle details en het plan zoals dat daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Op basis van de informatie van de gemeente zou dit elk moment kunnen gebeuren. Verder verwacht men dat na de bouwvak wordt gestart met de heiwerkzaamheden. Dit zijn werkzaamheden die vooral in de directe omgeving van het voormalige MOB-terrein tot de meeste overlast zullen leiden. De gemeente kan aan de bouwer richtlijnen opleggen met betrekking tot de geluidsoverlast. De omwonenden zijn hierover in gesprek.

Medio november zal naar verwachting worden gestart met de procedure om te komen tot een definitieve vaststelling van het aangepaste bestemmingsplan. De eerste stap hierin is het vaststellen van een ontwerpbestemmingsplan. Hierin zijn het Huis van de Watersport en een fiets- en wandelpad langs de Eem opgenomen.

Verder wordt er gewerkt aan de besluitvorming over busbanen op de Maatweg. De vraag is of de aanleg van extra busbanen past binnen de beschikbare ruimte. De gemeente heeft toegezegd de belanghebbenden te laten participeren.

Wij houden u op de hoogte.

778782068laan