De gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 liggen alweer geruime tijd achter ons. De kiezers hebben gekozen en de winnaars van de verkiezingen werken nu hard aan de vorming van een nieuw gemeentelijk college.

De aandacht voor Hooglandse onderwerpen was tijdens de verkiezingscampagne overweldigend. De door de VDH opgestelde knelpunten zijn veelvuldig besproken tijdens de diverse verkiezingsdebatten. De ene partij beloofde nog meer dan de andere en allemaal zeiden ze de knelpunten zo snel mogelijk te willen oplossen. Dat ons gezamenlijk huiswerk is overgenomen door de politiek is een succes voor de VDH en een zegen voor Hoogland.

Het initiatief van De Hooglander Courant om een debat te organiseren met Hooglandse kandidaatsraadsleden was een schot in de roos en bijna alle politieke partijen namen hieraan deel. Met zijn allen rond de tafel met directe vragen en directe antwoorden gaf duidelijkheid over de standpunten van de partijen.

 

De opkomst van de gemeenteraadsverkiezingen in Hoogland was traditiegetrouw hoog. Met een opkomstpercentage van 64,4% zaten we weer ruim boven het Amersfoortse gemiddelde (57,8%). Ook hier zie je dat Hooglanders betrokken zijn bij het behoud en de toekomst van hun dorp. Het is dan ook geen toeval dat in bijna alle lokale politieke partijen Hooglanders zijn gekozen, die onze belangen kunnen behartigen.

Het wensenlijstje van de VDH is bekend bij de lokale politici. Het is nu aan ons om de voortgang in de gaten te houden. Over een jaar vindt er weer een debat met Hooglandse raadsleden plaats en dan kan een voorlopige balans opgemaakt worden.

Om de rol van de VDH goed te blijven vervullen is continuïteit noodzakelijk en vernieuwing van het bestuur gewenst. Het bestuur is erin geslaagd om drie kandidaten met hart voor de Hooglandse zaak te vinden, die bereid zijn om bestuursfuncties binnen de VDH te vervullen. U kunt met hen kennismaken tijdens onze Algemene Ledenvergadering op woensdag 19 mei a.s., waarvoor u van harte uitgenodigd bent. Aanvang is om 20.00 uur in De Faam. Verderop in deze nieuwsbrief treft u de agenda aan.

Na negen jaar voorzitterschap is het voor mij ook tijd om plaats te maken voor een nieuwe voorzitter. Ik ben met veel plezier voorzitter van de VDH geweest, wetend dat ik samenwerkte met een betrokken en enthousiast bestuur. Gezamenlijk hebben wij veel bereikt.

Ik hoop u te mogen begroeten op onze jaarvergadering en ik wens het nieuwe bestuur veel succes en wijsheid.

De VDH wordt gezien, gehoord en gewaardeerd en verdient dat ook.

Namens het bestuur,

Gerrit van Nieuwenhuizen, voorzitter.

493988936koeien