In de opmaat naar de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart a.s. debatteerde een groot aantal (kandidaats)raadsleden op woensdag 3 februari over Hooglandse aangelegenheden.

Het verkiezingsdebat was georganiseerd door Frans Krijbolder van de Hooglander Courant en vond plaats onder de bezielende leiding van Robert Loef, voormalig columnist van de Hooglander. Er was geen publiek aanwezig. In de Hooglander Courant staat binnenkort een uitgebreid verslag. Hieronder vindt u in het kort per besproken onderwerp de standpunten van de verschillende politici.

Deelnemers aan het debat waren: Mirjam Barendregt en Dirk-Joost van Hamersveld (D’66), Hans van Wegen en Ben Stoelinga (BPA), Geert Groeneveld (SP), Koos Voogt en Ruud Luchtenveld (VVD), Simone Kennedy-Doornbos (CU), Ramon Smits Alvarez en Rob van Muilekom (PvdA), Ineke Pongers en Angeliek Noortman (CDA), Bakir Lashkari en Susan Yucel (Lijst 10/SLA). GroenLinks, TON en de NCPN waren niet vertegenwoordigd.

(Sluip)Verkeer

De verkeersdrukte in Hoogland staat al jaren op de VDH-agenda. Alle aanwezige partijen erkenden dit probleem. Quotes:

Smits Alvarez/PvdA: “Verkeer is het grootste probleem in Hoogland, met name het sluipverkeer. De Hamseweg moet een winkelgebied worden en er moeten maatregelen op de Bunschoterstraat genomen worden. Liefst voordat het ziekenhuis er is.”

Groeneveld/SP: “De ontsluiting van het ziekenhuis helpt niet mee. Oplossingen moeten gedragen worden door Hooglanders.”

Stoelinga/BPA: “Er moet op korte termijn iets gebeuren.”

Kennedy/CU: “Kleine aanpassingen moeten z.sm. gedaan worden.”

Van Hamersveld/D’66: “Verkeersregelinstallaties op Rondweg-Noord moeten anders ingesteld worden en de maximum snelheid moet naar 30 km per uur.”

Voogt/VVD: “Betere verkeersdosering d.m.v. het anders instellen van verkeersregelinstallaties. Voor grootschalige (kostbare) maatregelen is het nu een lastige tijd.”

Pongers/CDA: “Automobilisten ontmoedigen om door Hoogland te rijden.”

Bezuinigingen

Op verzoek van Frans Krijbolder en Robert Loef gaf Mirjam Barendrecht een ‘spoedcursus gemeentelijke financiën’. In campagnetijd kunnen (kandidaat) raadsleden allerlei beloften doen, maar in crisistijd moet er bezuinigd worden. In de komende jaren komt er minder geld in de ‘gemeentelijke portemonnee’ (minder geld van het Rijk, minder belastinginkomsten, minder inkomsten uit grondexploitatie) en gaat er meer geld uit (o.a. door meer uitkeringen). Er breken twaalf magere jaren aan. Hoe willen de aanwezigen hiermee omgaan?

Stoelinga/BPA: “De gemeente moet bezuinigen op externe adviseurs en ambtenaren.”

Voogt/VVD: “Kritisch kijken externe adviseurs, naar sociale projecten zoals Amersfoort Vernieuwt en integratiesubsidies.”

Pongers/CDA: “Van Groeistad naar beheerstad. Eventueel bezuinigen op subsidies, o.a. op cultuur.”

Barendregt/D’66: “Wij zijn tegen bezuinigingen op cultuur.”

Van Muilekom/PvdA: “Misschien moeten we in plaats van bezuinigen kijken hoe we extra inkomsten kunnen genereren. Bijvoorbeeld door sport- en cultuuraccommodaties beter te gebruiken.

Laskhari/SLA: “Laten we nu geen geld steken in nieuwe culturele dingen, zoals een ijsbaan.”

Golfbaan/GymXL/Hoogland-West:

Naar aanleiding van de bouwactiviteiten in Hoogland-West, de komst van de golfbaan en GymXL zeggen de (kandidaat)raadleden het volgende:

Pongers/CDA: “Wij zijn voor een golfbaan met maximaal negen holes. Geen 18. GymXL zal veel verkeer genereren, daarom pleiten wij voor aparte rijstroken voor fietsers. Alleen fietssuggestiestroken is niet genoeg.

Voogt/VVD: “We moeten verrommeling tegengaan en de verdere inrichting van Hoogland-West goed in de gaten houden.”

Muilekom/PvdA: “In de Welstandsnota moeten we regelen watvoor type huizen er in Hoogland-West gebouwd mogen worden. Er is behoefte aan wandelpaden in Hoogland-West.

Groeneveld/SP: “Ik ben het met de PvdA eens, wat betreft de Welstandsnota. Het is verschrikkelijk wat er nu in Hoogland-West gebeurt.”

Stoelinga/BPA: “Het is een slecht besluit dat de golfbaan er komt. Dit is het begin van het einde.”

Barendregt/D’66: “Hoogland-West moet groen blijven. Wij waren in eerste instantie tegen de golfbaan, maar toen we zagen dat die er kwam hebben we geprobeerd het zoveel mogelijk positief te beïnvloeden.”

Senioren

Hoogland vergrijst in hoog tempo. Wat gaan de partijen voor Hooglandse ouderen doen?

Alle partijen pleiten voor levensloopbestendige woningen. Wethouder Luchtenveld (VVD) vertelt dat er op het terrein achter Van Dijk/de Esso twee-onder-eenkappers, rijtjeswoningen en een aantal vrijstaande woningen komt. Die zijn niet specifiek voor senioren bedoeld. Iedereen vindt het een gemiste kans dat op deze plek geen seniorenwoningen komen.

Overlast/Veiligheid

Rondhangende jongeren zorgen regelmatig voor overlast, het gevoel van onveiligheid groeit; kun je nog wel veilig door Stadspark Schothorst fietsen?

Van Wegen/BPA: “Er moet meer blauw op straat. De wijkagent moet exclusief wijkagent zijn, hij moet niet voor andere taken worden ingezet. De wijkmeldpunten moeten open blijven, er moeten wijkwachten komen en een Burgernet.”

Groeneveld/ SP: “Meer wijkagenten.”

Voogt/VVD: “De wijkagent moet ondersteund worden door administratief personeel, dan kan hij zelf de wijk in.”

Smits Alvarez/PvdA: “Etterbakken moet je aanpakken.”

Van Hamersveld/D’66: “In samenwerking met straatcoaches moeten jongeren een betere tijdsbesteding krijgen, in plaats van rondhangen.”

Participatie/Inspraak

Participatie- en inspraaktrajecten dat klink goed; maar werk het?

Kennedy/CU: “Wij betrekken burgers graag bij plannen, want daardoor worden plannen beter.”

Barendregt/D’66: “Participatie kan beter. Om frustratie te voorkomen moet je burgers duidelijk maken wat het traject is. Wordt alleen een mening wordt gevraagd of heeft de burger echt invloed.”

Lashkari/SLA: “De burger moet inspraak hebben.”

Luchtenveld/VVD: “Als gemeente moet je duidelijk aangeven wat ter discussie staat.”

Ziekenhuis Maatweg en verplaatsing Rova

Groeneveld/SP: “Het ziekenhuis moet er komen. En snel. De huidige ziekenhuizen zijn ‘op’. Bovendien levert de bouw van het ziekenhuis banen op. Ik vind het een goed plan om de Rova te verplaatsen, maar niet naar de Isselt-Noord. Misschien om onderzocht worden wat een goede plaats is.

De overige partijen hebben over dit onderwerp niets gezegd, omdat de discussie overging in het onderwerp Dorpsraad.

Dorpsraad

De BPA stelde onlangs voor om een Dorpsraad in te stellen voor Hoogland.

Stoelinga/BPA: “De Dorpsraad moet meer bevoegdheden krijgen dan de VDHheeft, de wijkmanager moet voorzitter zijn, leden van het VDH-bestuur of het WBT-bestuur kunnen tot lid van de Dorpsraad gekozen worden.”

Van Muilekom/PvdA: “Het WBT en de VDH functioneren goed.”

Voogt/VVD: “In de jaren ’70 en ’80 hadden we een Dorpsraad, die is omgezet in de VDH. De VDH heeft een goede invloed, ik zie niet in waarom we terug naar een Dorpsraad zouden gaan.”

Pongers/CDA: “De VDH heeft veel draagvlak.”

Groeneveld/SP: “Als er een gekozen Dorpsraad zou komen, moet die verstrekkende bevoegdheden hebben, maar waarom zouden we dat doen als het nu goed gaat.”

Bovenstaande quotes zijn bedoeld om een inzicht te geven in de standpunten van de verschillende raadsleden. Hopelijk helpen ze u bij het maken van een keuze tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart a.s.

Maak in elk geval gebruik van uw democratisch recht en ga stemmen!

Tekst: Lutske Bonsma.