Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de VDH op dinsdag 19 januari werd teruggekeken op 2009, vooruitgekeken naar 2010 en getoast op de aanwezigen en op ons mooie Hoogland.

Alle VDH-leden waren voor de nieuwjaarsreceptie uitgenodigd en met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht, hadden we ook raadsleden benaderd. Wij wilden graag van hen horen, wat hun partij de komende jaren voor Hoogland kan betekenen. We zijn verheugd dat acht (kandidaat)raadsleden van de PvdA, VVD, het CDA en GroenLinks en wethouder Ruud Luchtenveld op onze uitnodiging ingingen. Helaas namen weinig leden de gelegenheid te baat om met de lokale politici van gedachten te wisselen over Hooglandse zaken. Extra dank aan de leden die wel acte de presence gaven in De Faam.

Voordat er getoast werd op het nieuwe jaar, ging onze voorzitter Gerrit van Nieuwenhuizen in op Hooglandse onderwerpen die het afgelopen jaar speelden en zaken die het komende jaar op de agenda staan. De nieuwbouw van Meander Medisch Centrum aan de Maatweg kwam aan de orde. Het lijkt erop dat de bouw halverwege dit jaar kan beginnen. Onder de leden en het bestuur bestaan nog steeds zorgen over de toename van het sluipverkeer, nadat het ziekenhuis in gebruik wordt genomen. Doorgaand verkeer en verkeer naar het ziekenhuis moet zoveel mogelijk buitenom (over de Bunschoterstraat) rijden, was het devies. Een maatregel die daarbij kan helpen is het verkeersluw maken van de Hamseweg, door middel van de inrichting van de Hamseweg tot winkelgebied. De aanwezigen maakten zich zorgen over de verkeersveiligheid op de parallelweg van de Bunschoterstraat met de komst van de golfbaan en met name GymXL/Nika. Men was blij met de plannen voor de herontwikkeling van winkelcentrum Kraailandhof en met het besluit dat het aantal evenementen in Stadspark Schothorst niet toeneemt. Verder was men het erover eens dat verdere versnippering van Hoogland-West voorkomen moet worden en is het gewenst dat meer delen van Hoogland-West (bijvoorbeeld de Eemdijk) opengesteld worden voor wandelaars. En tot slot: we zien de wijkagent te weinig!

Wij willen ook graag uw mening horen over zaken die in Hoogland spelen en die het algemeen belang raken. Op de homepage kunt u doorklikken naar Forum. Doe het nu, want met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht, kunt u ook via deze weg aan lokale politici laten weten wat u belangrijk vindt. De meeste partijen hebben één of meerdere Hooglandse kandidaten op hun lijst staan.

Op woensdag 3 februari vindt een (besloten) discussieavond met lokale politici plaats, waarin zij vertellen wat hun partij voor Hoogland kan betekenen. De avond wordt georganiseerd door de Hooglander Courant en over de standpunten van de verschillende partijen kunt u binnenkort alles lezen op deze website en in De Hooglander Courant.

Tekst: Lutske Bonsma.