Op 3 maart 2010 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Hieraan voorafgaand zijn politieke partijen vaak gevoelig voor het aanpassen van hun standpunten. Dé tijd voor de VDH om een verlanglijstje te maken met Hooglandse onderwerpen, die in onze ogen beter of anders moeten en die voor te leggen aan de politieke partijen.

In de decembermaand zijn al veel verlanglijstjes gemaakt en soms hebben Sint en Piet aan de verwachtingen kunnen voldoen. Bij verkiezingen ligt het lastiger en is het belang van de één soms niet het belang van de ander. De mogelijke komst van de golfbaan en verplaatsing van GymXL zijn daar voorbeelden van. Er zijn mensen tegen de verstoring van het huidige landschap en er zijn mensen die graag willen recreëren dichtbij Hoogland.

In de afgelopen maanden heeft het VDH-bestuur zich ingezet voor diverse onderwerpen, de golfbaan en GymXL, de herontwikkeling van winkelcentrum Kraailandhof en de bouw van Meander Medisch Centrum aan de Maatweg. Over een aantal van deze onderwerpen, kunt u elders in deze nieuwsbrief lezen.

Wij roepen u op om via ons forum te laten weten welke Hooglandse zaken u bezighouden en wat op uw verlanglijstje naar de politiek moet komen. Op ons forum is ruimte voor discussie en zo wordt duidelijk wat wij, Hooglanders, nu echt willen. Kortom: het opstellen van het verlanglijstje voor Hoogland is essentieel.

Aansluitend doe ik via deze weg een dringend beroep op u, om het bestuur te komen versterken. Het rooster van aftreden leert ons dat wij op zoek zijn naar een secretaris en een penningmeester. Zonder nieuwe bestuurleden komt de continuïteit van onze vereniging in gevaar. Dat is iets wat voorkomen zou moeten worden.

Het bestuur heeft verder het genoegen u uit te nodigen voor een Nieuwjaarsreceptie op dinsdag 19 januari, vanaf 20.00 uur in De Faam. Uiteraard zullen wij ook lokale politici uitnodigen; voor u biedt dit misschien een gelegenheid om uw wensen nader toe te lichten. Ook mensen die belangstelling hebben om het bestuur te versterken, nodigen wij van harte uit voor een kennismaking. Noteer deze datum dus!

Ik wens u namens het gehele bestuur prettige feestdagen en een gezond 2010. Veel leesplezier met deze nieuwsbrief en vergeet niet uw verlanglijstje op ons Forum te zetten. Per reguliere post reageren kan natuurlijk ook.

Namens het bestuur van de VDH,

Gerrit van Nieuwenhuizen, voorzitter.