Sinds 2001 zit ik in het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Hoogland (VDH).
In datzelfde jaar stond er een oproep in de krant, dat de VDH dringend nieuwe bestuursleden zocht. Daar ik sinds 1988 woonachtig ben in Hoogland en het dorp een zeer warm hart toedraag, besloot ik mijzelf aan te melden bij het toenmalige bestuur van de VDH

Na een aantal gesprekken met bestuursleden en het bijwonen van een aantal vergaderingen, werd ik op de Algemene Ledenvergadering (ALV) gekozen tot vice-voorzitter van de VDH.

In diezelfde ALV werd Gerrit van Nieuwenhuizen gekozen tot voorzitter, Rolf van Heel tot secretaris en Paul Brockhoff tot penningmeester.

Gedurende de jaren 2001 t/m 2009 heb ik veel geleerd over het dorp Hoogland en zijn er vele zaken door ons bestuur behandeld. Wij vergaderen ca.10x per jaar. Alle vergaderingen worden gehouden ten kantore van ondergetekende aan de Radonweg (Isselt) te Amersfoort.

Tijdens de vergaderingen worden uiteraard voor Hoogland relevante zaken behandeld en daarnaast is er altijd ruimte voor het nuttigen van een drankje. Aan het eind van ieder jaar hebben we een bestuursdiner, waarbij het jaar nog eens informeel doorgenomen wordt en wordt vooruitgekeken naar items die het komende jaar aan de orde zullen komen.

Voorafgaand aan de Jaarvergadering in mei jl. heeft onze secretaris Rolf van Heel aangekondigd zijn functie neer te willen leggen. Onlangs heeft PaulBrockhoff aangekondigd om tijdens de komende ALV in mei 2010 zijn functie van penningmeester te willen neerleggen. Het spijt ons zeer dat beide heren zich willen terugtrekken uit het bestuur van de VDH, maar wij hebben begrip voor hun besluit.

Het zal u duidelijk zijn dat de VDH zit te springen om nieuwe bestuursleden, in het bijzonder voor de functies van secretaris en penningmeester.

Ik doe daarom een dringende oproep om u te melden als bestuurslid van de VDH. Wij willen de VDH graag levendig houden, dit kan echter alleen met een voltallig bestuur. Laat u eens voorlichten wat een bestuursfunctie inhoudt.

Zoals de voorzitter in zijn voorwoord heeft geschreven wordt u van harte uitgenodigd voor onze nieuwjaarsreceptie op dinsdag 19 januari. Wij toasten hier graag met u op een voorspoedig nieuw jaar en wellicht is dit voor u een mooie gelegenheid om met een VDH-bestuurslid van gedachte te wisselen, wat u voor de VDH en dus voor Hoogland kunt betekenen.

Wij zien ernaar uit u te begroeten op dinsdag 19 januari vanaf 20.00 uur.

Door Yvonne van Norden.