Het voorlopig ontwerp voor de herontwikkeling van winkelcentrum Kraailandhof werd op 1 april jl. gepresenteerd. De reacties die ontvangen zijn, worden verwerkt tot een definitief ontwerp. Daarnaast wordt nu gewerkt aan een ontwerp bestemmingsplan.

De initiatiefnemer/het Projectteam streeft ernaar het definitief ontwerp en het ontwerpbestemmingsplan deze maand (september) klaar te hebben. Dan volgt een inspraakprocedure, waarin de plannen/het bestemmingsplan zes weken ter inzage liggen.

De inspraakperiode wordt aangekondigd in de Hooglander Courant en in de Stadsberichten die elke woensdag in huis-aan-huiskrant Amersfoort Nu gepubliceerd worden.