Tijdens overleg met de gemeente is gebleken dat er voorlopig geen Participatiegroep verkeer samengesteld wordt, omdat de gemeente geen budget heeft voor ingrijpende verkeersaanpassingen in Hoogland. Het kruispunt bij de Kraailandhof wordt wel aangepakt.

Onlangs heeft een afvaardiging van het VDH-bestuur met wethouder Luchtenveld en een aantal ambtenaren gesproken over het verkeer in Hoogland. De wethouder zei dat er op korte termijn geen budget is voor ingrijpende maatregelen, zoals de herinrichting van de Hamseweg. In het kader van de bouw van het nieuwe winkelcentrum Kraailandhof wordt het kruispunt Zevenhuizerstraat/Kraailandhof wel aangepakt.

Tijdens het overleg zijn vijftien mogelijke oplossingen m.b.t de verkeersdrukte in Hoogland besproken. Deze maatregelen komen overeen met de oplossingen die de VDH eerder in onze nieuwsbrief, in de Hooglander Courant en op deze website gepubliceerd heeft.

Om de effecten van de verschillende maatregelen te beoordelen, laat de gemeente de varianten doorrekenen met behulp van een microrekenmodel. Daarbij zal ook de invoering van 30 kilometerzones meegenomen worden. M.b.t. de invoering van de 30 km zones volgt in het najaar een inspraaktraject. Invoering is waarschijnlijk in 2010.

Om sluipverkeer door Hoogland te voorkomen, pleit de VDH voor het bevorderen/versnellen van de verkeersstroom ‘buitenom’, over de Bunchoterstraat. De gemeente heeft werkzaamheden gepland ter verbetering van de doorstroming. De werkzaamheden beginnen in juni en zijn voor de bouwvak afgerond.

Op 16 april a.s. is er een inloopmiddag/-avond over de geplande werkzaamheden voor alle Hooglanders in De Neng. Nadere info volgt.

In april is er weer ‘verkeersoverleg’ tussen de VDH en de gemeente. Dan heeft Lex Lelsz de uitkomsten van de berekeningen van het microrekenmodel. Wethouder Luchtenveld is de spreker tijdens de Jaarvergadering van de VDH op donderdag 4 juni. Nadere berichtgeving hierover volgt.

Tekst: Lutske Bonsma

1072330226Hamseweg1