Onderweg naar de officiële opening van de fietsbrug zaterdag 26 april jl. moest ik denken aan de film Fanfare van Bert Haanstra. Ouderen onder ons kennen die film nog wel; twee dorpen met elk een eigen fanfare strijden om de 1e prijs. Uiteindelijk blijken ze alleen te kunnen winnen door samen te spelen. Dat beeld werd bij aankomst nog eens versterkt bij het zien spelen van onze Hooglandse fanfare St. Caecilia op de boot aan de Hooglandse kant van de Eem en de Soester evenknie op een andere boot aan de Soester kant.

De nieuwe fietsbrug, bij de opening gedoopt met de naam Malebrug, verbindt Hoogland met Soest. Hiermee is een prachtige fietsroute door de mooiste landschappen ontstaan. Hoogland; met het Coelhorster landschap, Hoogland-West, mooie lanen met hoge bomen, bossen en reeën in het laatste avondlicht. En Soest met een volledig open polderlandschap en een, vanaf de brug goed te zien, prachtige overgang in het landschap als het Soester polderlandschap overgaat in de bossen en heuvels van de Utrechtse Heuvelrug.

Wie heeft er nu iets gewonnen? De forens, die dagelijks tussen Soest en Amersfoort heen en weer pendelt, heeft er zeker een mooie en snelle fietsroute bij, maar vooral de recreant heeft gewonnen, want deze fietsroute gaat niet alleen door een prachtig gebied, maar ligt vooral in een stiltegebied, wat in het Eemdal op geen andere plek zo kan worden ervaren.

Tekst: Gert Wagelaar

189375433fietsbrug1