1738959452oudefotozuivelhofOfwel: de teloorgang van de oude melkfabriek.

In de zomer van 2007 werd het bestaan van het appartementencomplex Zuivelhof aan de Zevenhuizerstraat uitbundig gevierd. Een viertal bewoners organiseerde op het binnenterrein van het complex een barbecue voor alle bewoners. Het werd een echt feest met een dj en muziek uit de jaren tachtig. Het evenement werd druk bezocht.

Het appartementencomplex Zuivelhof werd in 1981 gebouwd op het grondgebied van de voormalige melkfabriek, waarvan de sloop in november 1980 begon. Door de achteruitgang van het agrarische karakter van het dorp en een verregaande automatisering van de melkindustrie, was de melkfabriek niet langer rendabel. Mede omdat het pand al jarenlang leeg stond en erg verpauperd was, was sloop de enige oplossing. Vele Hooglanders zullen het gebouw met de hoge losstaande schoorsteen aan de Zevenhuizerstraat nog wel in hun geheugen hebben.

De sloopwerkzaamheden startten op 5 november 1980, met als laatste het neerhalen van de 36 meter hoge gemetselde schoorsteen. Op 13 november zou die met behulp van zeven stuks springstofladingen, aangebracht rondom de pijp, in oostelijke richting om moeten vallen. Mooi van niet! Toen het stof was opgetrokken stond de schoorsteen nog fier overeind. Bij een tweede poging, nadat men 5 kg dynamiet aan de buitenkant had bevestigd en tot ontploffing had gebracht, viel de schoorsteen onder zeer grote belangstelling van toegestroomde Hooglanders naar beneden. De klap was zodanig dat aan de overkant van de Zevenhuizerstraat alle voorruiten aan diggelen gingen. Hiermee kwam een einde aan een tijdperk, waarin veel Hooglandse boeren dagelijks hun melk naar de fabriek brachten.

De firma Vahstal bouwde daarna op deze plek 67 appartementen met afmetingen variërend tussen de 50 en 100 m2, in drie bouwlagen en gelegen in een U vorm met een open binnenplaats. Doelgroep waren werkende jongeren. Bij de gemeente was in eerste instantie nog onenigheid over de naamgeving van het complex. Hun straatnamencommissie vond ‘Het Heiveld’ de juiste naam, omdat op dit terrein lang voor de melkfabriek werd gebouwd een heideveld was. De Dorpsraad van Hoogland, de voorloper van onze huidige VDH, vond echter ‘Zuivelhof’ een betere benaming, daar de oude fabriek erg veel heeft betekend voor het dorp Hoogland. De oude gevelsteen van het melkmeisje, die gered werd uit de puinhopen, kon dan ook beter de herinnering hooghouden aan dit oude stukje Hoogland.

Nu, 25 jaar later, ziet het complex er nog perfect uit, mede door een goed beheer van de Vereniging van Eigenaren, die het complex vorig jaar geheel liet schilderen en een aantal houten balkons liet vernieuwen i.v.m. de opgetreden houtrot. De gemiddelde leeftijd van de bewoners is circa 35 jaar. Een aantal bewoners woont hier al vanaf het begin. Ook uw secretaris woont hier, tot tevredenheid, alweer bijna drie jaar.

Tekst: Rolf van Heel