691983640image002We moeten nog even geduld hebben, maar er wordt gewerkt aan de langverwachte fietsbrug over de Eem. Onze fietstochtjes door Hoogland-West kunnen dan worden uitgebreid naar Soest. Er komt ook een nieuw fietspad, dat vanaf deze nieuwe brug aansluit op de Coelhorsterweg.

De VDH was al langer voorstander van deze oeververbinding. Nu is ook op provinciaal niveau besloten tot realisering van deze brug die ter hoogte van de Malesluis, vlakbij de grens van Soest en Amersfoort zal worden gerealiseerd. De brug wordt 60 meter lang met een te openen gedeelte van 12 meter voor het doorlaten van de scheepvaart. Het voorlopig ontwerp is reeds goedgekeurd door de welstandscommissies van Soest en Amersfoort. Na de winter zal worden begonnen met het voorbereidende werk aan de dijk en de toegangswegen. De slanke brug zal als een streep over de Eem lopen en alleen gebruikt mogen worden door wandelaars en fietsers.

Naar schatting zullen er zo’n 750 personen per dag gebruik maken van deze brug. In vroeger tijden was er ter hoogte van de Kleine Melm een oversteek met een fietspontje, dit werd in 1967 opgeheven. Ook was er een grotere pontverbinding bij boerderij de Grote Melm, die voor transport van vee en landbouwwerktuigen werd gebruikt. Ook deze pont is lang geleden opgeheven, maar de oudere Hooglanders zullen zich deze ponten wellicht nog herinneren. Het verheugt de VDH dat er een recreatieve mogelijkheid komt om per fiets de Eem over te kunnen steken en zo het gebied rond Soest en Baarn in onze zondagse fietstochten op te kunnen nemen.

Tekst: Rolf van Heel