Ieder jaar kan de herfst stormachtig zijn, maar in 2002 zorgde het politieke spel voor stormachtige tijden. Het enkele jaren geleden moeizaam geformuleerde structuurvisie Hoogland moest omgezet worden in een definitief bestemmingsplan Hoogland. Dit alles onder grote tijdsdruk, want voor 1 november 2002 moest de Gemeenteraad het nieuwe bestemmingsplan vaststellen. Veel mensen hebben zich ingezet om het dorpskarakter te behouden en gelukkig is dit door de politiek overgenomen.
Het gehele politieke spel begon met een hectische ‘informatieavond’ in Hoogland, in een te klein zaaltje waar de verschillende zienswijzen aan de politiek duidelijk werden gemaakt. Een ding was duidelijk voor iedereen: ‘het dorpskarakter moest zoveel mogelijk bewaard blijven’. Uiteraard moet de politiek een besluit nemen, maar niet alle wensen kunnen altijd ingewilligd worden, er zijn vaak ook tegengestelde belangen van personen, maar ik geloof dat wij als Hoogland uiteindelijk tevreden kunnen zijn met dit Bestemmingsplan.

De twee meest besproken onderwerpen zijn de uitbreiding van Kok en Trendhopper aan de Hamseweg en het tegenhouden van de bebouwing in de achtertuinen van de huizen aan een deel van de Bunschoterstraat. Ik geloof dat met de vele aanpassingen van het ontwerp en de architectuur, de nieuwbouw van de Trendhopper een aanwinst kan zijn voor de levendigheid van Hoogland.

Betreffende de verkeersafhandeling en de parkeerdruk/overlast, evenals bij alle andere ontwikkelingen, zal de VDH alert de vinger aan de pols houden. Verder zijn er nu eindelijk duidelijk eisen geformuleerd aan de verdere ontwikkeling van Hoogland, waarin hoogbouw en verdere verdichting van het dorp kunnen worden tegengehouden.

Ik denk dat het gezamenlijke gevoel wat leeft in Hoogland duidelijk is overgebracht naar de Amersfoortse Politiek. Verderop leest u meer over de vorderingen en problemen van de Neng. Mede door onze inzet komt er wel een lift in de Neng, zodat ook mindervaliden naar boven kunnen komen, waar o.a. de VDH en de Historische Kring een vaste locatie gaan krijgen.

Er is veel gebeurd de laatste maanden en de komende maanden zal de VDH zeker ook niet stilzitten, onderwerpen genoeg. Wij hopen u met deze nieuwsbrief voldoende te informeren.

Tekst: Gerrit van Nieuwenhuizen