Reconstructie Engweg2021-04-18T09:55:48+02:00

De Engweg en omgeving krijgt een metamorfose. De huidige riolering moet vervangen worden en dat is een mooie gelegenheid om ook hier een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen.

Er komt een extra buis voor het schone regenwater. Daarom moet de volledige weg eruit. Men is van plan om halverwege 2021 te starten, maar het kan zijn dat er al voorwerkzaamheden plaatsvinden in februari.

Het bouwteam heeft een tekening gemaakt van het hele gebied waarin zij aan het werk gaan. Op de tekening ziet u in welke volgorde het bouwteam de werkzaamheden gaat uitvoeren. Eerst zijn de Oude Kerklaan en Kloosterlaan aan de beurt. Verder staat er nog wat extra uitleg bij over de werkzaamheden.

 

  De tekening is hieronder te downloaden.

Gemeente Amersfoort_Plattegrond-7[3]

Om dit werk te kunnen uitvoeren en te begeleiden is er een bouwteam Engweg geformeerd. In dit bouwteam zit de gemeente Amersfoort, Het civieltechnisch bedrijf Drong en de aannemer Dura Vermeer.

Naast de riolering is ook de herinrichting van de straat een onderwerp. De bewoners van de Engweg en directe omgeving kunnen hierover meepraten.  Hiervoor wordt een klankbordgroep gevormd van ca. 10 mensen.

Vanzelfsprekend zal de VDH ook plaatsnemen in de klankbordgroep. Op de site zullen we u voortdurend bijpraten.

In de bijgaande brief wordt dat nog eens verder toegelicht.  20210119 – brief introductie bouwteam Engweg.docx[96]

Ook is er een video beschikbaar waar het bouwteam zich aan u voorstelt.

 

Nieuwe informatie van het Bouwteam Engweg (29 maart 2021)

Alle bewoners van de Kloosterlaan en Oude kerklaan hebben via een brief extra informatie gekregen over de herinrichting van hun straten. Daarin worden een tweetal keuzes voorgesteld.

In de brief die u hier kunt downloaden worden die keuzes toegelicht.

2021 03 bewonersbrief Kloosterlaan Oude Kerklaan pdf

En de tekeningen:

1904104-PRES-F2N-01-VAR-P01 25-03-2021

1904104-PRES-F2N-01-P01 25-03-2021

Ga naar de bovenkant