Na de raadspeiling bleek dat veel raadsleden het participatieproces rond het zwembad Hoogland graag tegelijkertijd met dat van het Bosbad opgestart wilden zien.

De VDH heeft tijdens de peiling ingesproken en aangegeven dat zij graag een klankbord ingericht wil zien. De VDH heeft aangeboden om (samen met de gemeente) wil bemiddelen om een klankbordgroep op te zetten.

Inspreektekst: Inspreektekst Zwembad 29-6-2021

Vervolgens heeft de VDH de wethouder en de projectleider een brief gestuurd om dat aanbod nog eens schriftelijk te herhalen.

brief wethouderRvdL 5062021

De VDH voert al gesprekken met Gebruikers, de Tennisvereniging en de Voetbalvereniging en ziet kans om zo een goed lopend participatietraject van de grond te tillen.