Op 29 juni is er in de gemeenteraad een Ronde waarin raadsleden zich kunnen uitspreken over het voorgestelde vervolgtraject Bosbad en zwembad Hoogland.

Al eerder gaven we aan dat er een rapport is waarin aangegeven wordt dat het zwembad of aan renovatie toe is of aan nieuwbouw.

In deze peiling wordt voorgesteld om eerst naar de mogelijkheden van het bosbad te kijken en pas later (over een jaar/ half jaar), dus na de verkiezingen naar het zwembad Hoogland. Hieronder een link naar de raadspeiling.

Voorlopig zal de VDH dan ook geen actie ondernemen. Vanzelfsprekend houden we contact met de gemeente over de vervolgstappen.

Raadspeiling vervolgtraject zwembaden (1009748)

Wilt u meer stukken over dit onderwerp dan kunt u die hier vinden