Engweg 92021-03-17T19:00:54+01:00

Meer parkeergelegenheid rond Dorpshuis De Neng

Achter dorpshuis De Neng wordt op de plaats van de oude bibliotheek een appartementencomplex gebouwd van 20 woningen. In het oorspronkelijke plan zou er onder het gebouw een parkeergarage komen voor 20 auto’s. Dit blijkt te duur, dus is het uit de plannen geschrapt.

In het nieuwe plan kunnen er onder het gebouw nog 8 auto’s parkeren. Naast De Neng zijn dan 12 parkeerplaatsen voorbehouden aan de bewoners van dat appartementencomplex.

Een ander betekent dat de parkeerdruk zal toenemen. Immers als er een activiteit in De Neng is – en dat is voornamelijk ’s middags en ‘avonds tussen 19.00 en 21.00 uur, zullen ook de bewoners van Engweg 9 thuis zijn.

De bewoners in de omliggende straten zijn bezorgd dat daardoor bezoekers van De Neng in de zijstraten van de Engweg een parkeerplaats zullen zoeken en dat het daardoor te druk in hun straat gaat worden. De VDH onderschrijft dat evenals het bestuur van Dorpshuis De Neng.

De VDH, het bestuur van De Neng en een bewonersgroep heeft daarom de suggestie gedaan om vóór De Neng, waar plaats genoeg is, een achttal parkeerplaatsen te realiseren. In december van het afgelopen jaar is daarover een Ronde gehouden en vervolgens is er in een raadsvergadering over gestemd. 19 voor – 19 tegen. Binnenkort wordt er opnieuw gestemd.

De VDH roept de partijen in de raad op om het raadsvoorstel van het CDA te steunen.

Inmiddels is er gestemd: de Raad stemde in met de motie. Er komen extra parkeerplaatsen voor Dorpshuis De Neng! 

Documenten bij dit dossier:

Ga naar de bovenkant