De Provincie Utrecht moet nader met de verschillende belanghebbenden om de tafel, om te overleggen over de maximumsnelheid op de Bunschoterstraat (N199). De provincie wil deze handhaven op 80 km, terwijl omwonenden en vele maatschappelijke organisaties nadrukkelijk pleiten voor een verlaging naar 60 km.

Onvoldoende overleg

Het overleg met de direct betrokkenen in Hoogland en Nieuwland over hun zienswijzen en argumenten is onvoldoende gebeurd. Dat constateerden alle belangrijke fracties in Provinciale Staten in de Statenvergadering van afgelopen woensdag 20 maart. Expliciet worden de volgende organisaties voor nadere consultatie genoemd: de Land- en Tuinbouworganisatie LTO Noord, het Burgerinitiatief Bunschoterstraat Leefbaar, de Fietsersbond, de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland (VDH), de Ondernemersvereniging Hoogland en CUMELA, dé brancheorganisatie voor ondernemers in groen, grond en infra.

Verlaging om vele redenen

Verschillende organisaties willen graag dat de snelheid verlaagd wordt, zodat er op deze ‘racebaan’ minder ongelukken gebeuren. Alleen dit jaar zijn er al twee ernstige ongelukken met fietsers gebeurd. Ook zijn er vier ongelukken tussen auto’s en één tussen een auto en een motor bekend.

Verder zou bij 60 km het landbouwverkeer op de Bunschoterstraat op de hoofdbaan zelf ruimte kunnen krijgen, zodat ze niet de vele fietsers op de ventwegen -waaronder de recent aangelegde provinciale(!) Doorfietsroute naar Bunschoten-  in gevaar brengen.

Tenslotte zou ook de extreme geluidsoverlast voor de omwonenden bij 60 km afnemen.

Niet alleen verschillende belanghebbenden, maar ook de gemeenteraad van Amersfoort heeft zich eerder nadrukkelijk uitgesproken voor een verlaging van de maximumsnelheid naar 60 km.


Lees ook:
* Bewonersgroepen geven mening over maximumsnelheid.

* B&W: bijgestelde notitie over aanpak verkeerslawaai op Bunschoterstraat.

* Extreem verkeerslawaai Bunschoterstraat krijgt eind dit jaar aanpak.

* VDH en Hooglands Dorpsteam voor 60 km/u op de Bunschoterstraat.