De gemeenteraad heeft vanmiddag nog eens benadrukt, dat er een aanpak moet komen van de veiligheid en met name van de gevaarlijke invoegmogelijkheid voor fietsers na de kruising met het Nieuwe Weedepad op de Hamseweg. Wethouder Bijlholt zegde opnieuw toe met maatregelen te zullen komen. Een motie om de oude situatie met vrijliggende fietspaden te herstellen werd echter met 14 stemmen voor en 24 stemmen tegen verworpen. Deze motie van de fractie ‘Amersfoort 2014’ sloot aan bij de petitie met 485 handtekeningen, die initiatiefnemer Rein Leen eerder vóór de vergadering aan wethouder Bijlholt had aangeboden.

Toezegging nakomen

Wethouder Bijlholt gaf in reactie op de motie aan, dat hij -mede na een bezoek ter plaatse- al eerder heeft toegezegd, dat hij maatregelen zal nemen. Hij bevestigde, dat hij dit na zal komen en volop met verkeersexperts aan de slag is om te zien, wat nodig is. Komende week heeft hij daarover een gesprek met Veilig Verkeer Nederland.

In een eerder antwoord (eind januari) op vragen van ‘Amersfoort 2014’ had de wethouder ook al aangegeven, dat:

“Hoewel de situatie bij invoegstrook formeel voldoet, wij het invoegen van fietsers op de Hamseweg gaan begeleiden door de invoegstrook te verlengen. Hierdoor zien automobilisten eerder dat er fietsers in willen voegen”.

Begrip voor onrust

Bij verschillende gemeenteraadsleden bestond wel begrip voor de onrust over de gevaarlijke situatie ter plekke en het uitblijven van snelle maatregelen. Menno Fousert verwoordde dit met emotie:

“Er is haast geboden, de gemeente is te afwachtend en ‘we zijn er mee bezig’ is onvoldoende. De gemeente heeft een zorgplicht”.

Maar zijn voorstel voor het herstel van de oude situatie met vrij liggende fietspaden zag de meerderheid van de raadsleden niet als oplossing. De huidige inrichting is na een langdurig proces van inspraak tot stand gekomen. En als er dan nu toch nog enkele onvoorziene knelpunten blijken zijn, dan moeten die opgelost worden, aldus deze raadsleden.

Ook gedragsverandering nodig

Verschillende gemeenteraadsleden wezen ook op de noodzaak, dat fietsers en auto’s zich aan de verkeersregels hebben te houden. Auto’s rijden vaak te hard op de Hamseweg, waar een snelheid van maximaal 30 km geldt en met name scholieren rijden soms zelfs met z’n drieën naast elkaar. Ruimte en begrip voor elkaar ontbreekt nogal eens.

Hele Hamseweg 30 km?

Wethouder Bijlholt vroeg zich tijdens het debat terloops af, of wellicht de snelheid op een groter deel van de Hamseweg teruggebracht zou moeten worden tot 30 km. Burgemeester Bolsius gaf aan, dat dit nu niet aan de orde was en een andere discussie in de gemeenteraad vraagt.


Lees ook:
* Wethouder Bijlholt brengt werkbezoek aan gevaarlijk punt op Hamseweg.

* Gevaarlijke punten op Hamseweg ‘op korte termijn’ aangepakt.