Het buurtbudget 2024 is verdeeld. Dit budget wordt jaarlijks door de gemeente beschikbaar gesteld aan de diverse Amersfoortse wijken en aan de twee dorpen Hoogland en Hooglanderveen. Het bedrag is gerelateerd aan het aantal inwoners. Er kunnen allerlei soorten buurt- en dorpsinitiatieven mee worden gesubsidieerd.

In de onderstaande afbeelding vindt u de verdeling voor 2024. Er zijn dit keer veel subsidie-aanvragen voor buurtfeesten ingediend (en gehonoreerd).

Buurtbudget 2024

[klik voor een vergroting]

Buurtbudget tabel 2

[klik voor een vergroting]

Buurtbudget 2024 tabel 3

[klik voor een vergroting]

Speciale commissie

Het bedrag voor het buurtbudget Hoogland wordt rechtstreeks door de gemeente vastgesteld, maar de toekenning van een aanvraag is overgedragen aan een speciale commissie. Deze commissie bestaat uit mensen die een dwarsdoorsnede vormen van de inwoners van Hoogland.