Het College van B&W heeft aan de gemeenteraad per brief meegedeeld, dat het sportterrein van de christelijke korfbalvereniging MIA aan de Schothorsterlaan als 5e locatie in beeld is gekomen voor de bouw van een nieuw zwembad in Hoogland. “Uit een eerste schouw blijkt, dat deze locatie op de meeste aspecten van het programma van eisen gunstig scoort”. De grond is al eigendom van de gemeente. MIA is van de gang van zaken op de hoogte.

Gunstig en kansrijk

Pas eind 2023 blijkt de locatie in beeld gekomen. De gemeente gaat nu een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar deze ‘gunstige’ locatie, evenals naar de andere vier als ‘kansrijk geziene locaties’, die overigens niet in het collegebericht worden genoemd en dus niet publiek bekend zijn. Wel ‘worden de betrokkenen bij de 5 locaties en de klankbordgroep hierover per brief geïnformeerd’. De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de Zwemverenigingen, de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland (VDH), het Dorpsteam Hoogland en de SRO als exploitant.

Onbedoeld openbaar

Inmiddels blijkt uit een vandaag verstuurde brief aan de omwonenden (zie bijlage), dat deze 5e locatie per ongeluk openbaar is geworden. Het college van B&W wilde de gemeenteraad daarover vertrouwelijk informeren. Het document waarmee die informatie met de raad is gedeeld is onbedoeld op een openbaar deel van de gemeentelijke website gekomen. Wel wisten korfbalvereniging MIA en de klankbordgroep al van de keuze. De overige vier mogelijke locaties worden niet openbaar gemaakt om onrust en grondspeculatie te voorkomen. Uiteindelijk wordt slechts de gekozen voorkeurlocatie aan de gemeenteraad en aan het publiek bekend gemaakt.

Besluit in juni

Als alles volgens de planning verloopt zal de definitieve voorkeurlocatie op dinsdag 4 juni 2024 door de gemeenteraad besproken worden in een commissievergadering. Op dinsdag 18 juni 2024 neemt de gemeenteraad het besluit of die locatie ook daadwerkelijk wordt aangewezen.

Lees meer:
* Uitbreiding locatieonderzoek nieuw zwembad Hoogland.

* Klankbordgroep Zwembad Hoogland ziet langzaam vooruitgang.

* Omwonenden MIA over zwembad Hoogland. (Brief aan omwonenden)