Het kruispunt van de Bunschoterstraat met de Van Boetzelaerlaan zal tijdens de carnavalsoptocht op 11 februari toch open gaan. De afwikkeling van het verkeer moet door deze tijdelijke maatregel makkelijker verlopen.

De oplossing is het resultaat van een overleg, dat Carnavalsvereniging De Eemschuumers, de organisator van de Optocht, heeft gehad met de Amersfoortse verkeerswethouder Tyas Bijlholt, de provincie Utrecht en bouwbedrijf Strukton. Eerder was in een brief aan de omwonenden gemeld, dat ‘het niet mogelijk is om in het carnavalsweekend gebruik te maken van de kruising’.

[tekst gaat verder onder de foto]

foto: ©Gerrit Pruim

Overleg door meerdere partijen

Op dit directe overleg tussen direct betrokkenen was tijdens een eerdere bijeenkomst van de wethouder met de Verkeerscommissie Hoogland aangedrongen. Wethouder Bijlholt en zijn deskundigen hebben daarna contact gehad met de provincie Utrecht. Op haar beurt heeft de provincie vervolgens contact opgenomen met het bedrijf Strukton dat de reconstructie van het kruispunt realiseert. De werkzaamheden zijn nodig voor de aanleg van de Doorfietsroute Amersfoort-Bunschoten.

Strukton meldt ons, dat het laatste overleg met de Eemschuumers over de precieze gang van zaken nog voor het weekeinde zal plaatsvinden: ‘Dan gaat onze uitvoering ter plaatse kijken met vertegenwoordigers van de carnavalsvereniging’.

Verkeerscommissie blij

Angeliek Noortman, voorzitter van de Verkeerscommissie Hoogland, is blij met het resultaat van het overleg van de wethouder met de provincie en Strukton: ‘Dat is uitstekend gegaan’. Timo Blom, actief lid van de Verkeerscommissie, schrijft op de Facebookpagina van het Hooglands Dorpsteam: ‘Dankjewel Tyas voor het snelle schakelen met de provincie!’

De Verkeerscommissie Hoogland is een fusie van de voormalig verkeersafdeling van het WBT (WijkBeheersTeam) en de toenmalige verkeerscommissie van de VDH (Vereniging Dorpsbelangen Hoogland). De verkeerscommissie houdt zich in de breedste zin van het woord bezig met het verkeer in Hoogland, zoals de inrichting van het straatmeubilair, verkeersveiligheid en het tegengaan van sluipverkeer. De verkeerscommissie is vraagbaak voor de burgers van Hoogland en sparringpartner van de afdeling verkeer van de gemeente. De commissie komt regelmatig bij elkaar om lopende zaken te bespreken. Voorzitter is Angeliek Noortman, secretaris Hans van Westerlaak. De leden zijn Rosan Kreijne, Maaike Brundel, Timo Blom, Carla van den Does, Koos Dirksen en Erwin Hermsen (namens de gemeente Amersfoort).