Op 19 december 2023 heeft de bijna voltallige gemeenteraad van Amersfoort ingestemd met de voorkeurslocatie Hoogland-West voor een islamitische begraafplaats. Ondanks een lopende juridische procedure wordt nu in opdracht van diezelfde raadsmeerderheid een zogenaamde ‘meedenkgroep’ gevormd. Hiervoor kunnen zich niet alleen ‘omwonenden’, maar ook ‘belanghebbenden’ en ‘geïnteresseerden’ opgeven. De eerste stap is het bepalen van de uitgangspunten waaraan de begraafplaats moet voldoen.

Uitgangspunten vaststellen

De gemeenteraad gaf tijdens het besluit van 19 december de duidelijke opdracht aan de gemeente om met ‘de direct omwonenden’ in gesprek te gaan en hen ‘actief te betrekken bij het traject van afstemming’. De gemeente stelt nu:

“We zijn bij de eerste stap van het proces: verkennen. Hierin schrijven we de uitgangspunten (kaders) waaraan de begraafplaats moet voldoen. Uitgangspunten gaan bijvoorbeeld over hoe de begraafplaats op een groene, natuurlijke manier opgenomen wordt in het landschap. Het gaat over parkeren en verkeersstromen en waar komt de in- en uitgang, wat voor gebouw mag er staan en van welke omvang”.

Deze uitgangspunten worden vervolgens verwerkt tot ‘een concept kader stellende notitie’.

Raadplegen en besluiten

De gemeente schrijft verder:

“Bij raadplegen gaat het om het verzamelen van ideeën, wensen, meningen en voorkeuren van belanghebbenden. Op basis hiervan besluit het college van B&W of de gemeenteraad, of iets moet worden aangepast en zo ja op welke manier. De raad weegt de inbreng en neemt het uiteindelijke besluit. Het kan zijn dat sommige ideeën van belanghebbenden worden overgenomen en andere niet.”

Belanghebbenden in meedenkgroep

De meedenkgroep bestaat uit meer dan alleen ‘de direct omwonenden’. Gesproken wordt over ‘belanghebbenden’. Dat kan, volgens de gemeente, iedereen zijn: voor- en tegenstanders, mensen uit de directe omgeving, maar ook bijvoorbeeld mensen die later zelf daar begraven willen worden.

“In 3 bijeenkomsten gaan ze met elkaar in gesprek”.

Aanmelden t/m 25 februari

Wilt u meedenken over de uitgangspunten voor de islamitische begraafplaats? Meld u zich dan aan voor de meedenkgroep. Dat kan door een e-mail te sturen naar: locatie_ib@amersfoort.nl. Zet daarin uw naam, uw telefoonnummer en geef aan waarom u wilt meedenken. Aanmelden kan tot en met zondag 25 februari 2024.

Drie bijeenkomsten

De bijeenkomsten vinden plaats in Dorpshuis De Neng tussen 19.00-21.00 uur. De data met de onderwerpen zijn:

  • Woensdag 28 februari 2024: kennismaken, aandachtspunten en vragen ophalen.
  • Woensdag 20 maart 2024: terugkoppeling op vragen, aandachtspunten en eerste aanzet
    uitgangspunten.
  • Donderdag 18 april 2024: aanscherpen uitgangspunten voor de concept kader stellende notitie.
  • Mei 2024: eventueel nog een bijeenkomst, als het nodig is.

Juridische procedure loopt

De meedenkgroep wordt nu gestart, ook al loopt er op dit moment een juridische procedure. Op 17 november 2023 heeft de rechter de gemeente Amersfoort namelijk verboden grond in Hoogland-West te ruilen voor een islamitische begraafplaats. De gemeente is tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan. De verwachting is dat het nog meerdere maanden zal duren voordat het hoger beroep is afgerond. Na het hoger beroep is er eventueel ook nog een mogelijkheid om in cassatie te gaan bij de Hoge Raad.

In de gemeenteraadsvergadering van 19 december 2023 waren 6 leden voor uitstel van de beslissing over de locatie Hoogland-West in afwachting van deze rechtszaak in hoger beroep. Het waren de 2 Hooglandse leden van de CDA-fractie (Angeliek Noortman-Nieuwendijk en Jan de van der Schueren), de VVD-fractie en Amersfoort voor de Vrijheid.


Link
* Gemeentelijke pagina over de Meedenkgroep. U kunt zich via de link ook aanmelden voor de gemeentelijke Nieuwsbrief over Hoogland-West.