Dinsdagavond (16-01-’24) stelde gemeenteraadslid Noëlle Sanders (Beter Amersfoort) in een gemeenteraadscommissie de vraag, of er tijdelijke woningen gebouwd kunnen worden in de weilanden van Groot Weede in Hoogland. Wethouder Astrid Janssen, wethouder Johnas van Lammeren en de overige raadsleden zagen niets in woningbouw in dit groengebied en wezen het idee vierkant van de hand.

Ecologische verbindingszone

De weilanden van Groot Weede liggen achter de boerderij van de in ons dorp zeer bekende boer Kok, grenzend aan de Maatweg. Ze sluiten aan op Park Schothorst. Dit gebied is daarmee een ecologische verbindingszone. Het perceel is voor een belangrijk deel in handen van projectontwikkelaar Schoonderbeek, die het vele jaren terug van boer Kok heeft gekocht met het doel daar te kunnen bouwen.

Al 447 tijdelijke woningen

Vlak voor de commissievergadering stuurde wethouder Astrid Janssen nog een raadsinformatiebrief naar de commissie. De wethouder geeft in de brief aan, dat er in Amersfoort al 447 tijdelijke woningen worden gerealiseerd. Tijdelijke woningbouw heeft in de ogen van het college van burgemeester en wethouders alleen maar zin als het gaat om de bestrijding van leegstand, of als het gaat om een locatie waarvan al vaststaat dat er gebouwd gaat worden.


Meer achtergrondinformatie:
* Nieuwsplein 33: Voorstel voor tijdelijke woningbouw in het groen direct naar de prullenbak verwezen.