Aanstaande zaterdag 6 januari 2024 nemen veel boeren van Collectief Eemland deel aan de jaarlijkse Lichtjestocht. Ze rijden met feestelijk verlichte tractoren langs verschillende verzorgingshuizen in Eemland. De bewoners van deze huizen krijgen ook verschillende presentjes aangeboden. Collectief Eemland zet zich sinds 1999 in voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in onze polders.

Hoogland

Kaartje van de route van de LichtjestochtDe verlichte tractoren starten bij tehuis Amerspoort/Sherpa in Baarn om 17:00 uur. De stoet rijdt vervolgens langs de tehuizen Noorderhof, Santvoorde en Bloemendaal in Baarn en gaat daarna door Eemdijk. De tractoren gaan vervolgens naar tehuis De Haven in Bunschoten/Spakenburg. Daarna wordt Hoogland aangedaan.

De route door Hoogland is: Rondweg Noord, Zevenhuizerstraat, Van Boetzelaarlaan met als eindpunt de parallelweg van de Bunschoterstraat, richting Bunschoten (klik op kaartje voor iets grotere versie). Het einde in Hoogland is voorzien rond 20:00 uur.

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Collectief Eemland is één van de 40 agrarische collectieven, die in Nederland bestaan. Vanaf 2016 zijn de provincies het agrarisch natuur- en landschapsbeheer gaan regelen via deze collectieven. Een agrarisch collectief is een gecertificeerd samenwerkingsverband dat bestaat uit agrariërs en andere grondgebruikers in een begrensd gebied. Zij hebben zich vrijwillig verenigd voor het uitvoeren van agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Het collectief sluit zelf de contracten met de agrarische natuurbeheerders (boeren) af en voert ook zelf de controle en handhaving uit.

Contracten

Collectief Eemland doet dat in Eemland en sluit contracten af voor:

  • Weidevogelbeheer
  • Landschapselementen (voornamelijk knotbomen)
  • Waterdoelen (ecologisch slootschonen en kruidenrijke akkerranden)

Aanvullende kijktips:
* Bekijk de video op YouTube van de Lichtjestocht Eemland in 2023.
* Website Collectief Eemland.
* Activiteitenkalender VDH.