Nadat het College van B&W en de Gemeenteraad hadden besloten dat er een nieuw zwembad moet komen en wel in Hoogland, is er een klankbordgroep opgericht om met de gemeente na te denken over wat er voor dat nieuwe zwembad nodig is en waar het zou kunnen komen.

De klankbordgroep bestaat uit de verenigingen die gebruik maken van het zwembad: De Reddingsbrigade, Zwemvereniging Hoogland, ZPC-Waterpolo. Daarnaast zit de SRO als beheerder in de klankbordgroep en is ook de gemeente vertegenwoordigd met ambtenaren vanuit verschillende afdelingen. Tenslotte zijn de bewoners van Hoogland vertegenwoordigd door het Dorpsteam en door de VDH.

Groter zwembad

Tijdens de vele vergaderingen is er uitgebreid aandacht besteed aan de functionaliteit van het nieuwe bad. Zo is er gekeken naar de behoefte aan zwemwater in Amersfoort. Daaruit volgde dat het nieuwe bad een extra bassin moet krijgen en dat het daarmee iets groter zou moeten worden dan het huidige zwembad. En dat heeft weer gevolgen voor de locatie. Een zwembad met de gewenste grootte past niet op de plek van het huidige zwembad. Dat betekende dat er gezocht moest worden naar een locatie binnen Hoogland, waar het nieuwe bad wel past. 

De klankbordgroep heeft veel locaties als mogelijkheid aangedragen. Er is vervolgens ook een ambtelijke werkgroep ‘locatie zwembad Hoogland’ gevormd, waar de VDH ook zitting in heeft namens de klankbordgroep.

Pakket van eisen door klankbordgroep

Inmiddels is er een shortlist van locaties opgesteld, die verder onderzocht zullen worden. Daarnaast is klankbordgroep druk bezig om een programma van eisen door te nemen. Kortom, er wordt hard gewerkt om het nieuwe zwembad gerealiseerd te krijgen.

De gemeente heeft inmiddels ook een informatiepagina ingericht, waar ook de nodige informatie te vinden is.

Zodra er meer nieuws is, wordt u natuurlijk via deze site en via onze maandelijke nieuwsbrief op de hoogte gebracht.