De postbodes in Hoogland krijgen vanaf maandag te maken met een herindeling van hun werkgebied. Wijkbewoners krijgen een nieuw gezicht te zien bij hun brievenbus. Dat geldt bijvoorbeeld voor de bomenbuurt ten noordwesten van de Engweg, oftewel Langenoord.  De postbodes zijn daar toch een beetje vergroeid met hun wijk.

‘Onze postbode Benno, we gaan hem missen’

Eén van de bewoners aan de Plataanweg schrijft ons: “De postbode die 11 jaar lang in ons deel van Hoogland heeft bezorgd, is vanaf volgende week overgeplaatst naar de wijk van de Ambachtlaan. Hij heet Benno en hij is een opvallende verschijning met zijn lange haren en baard. Rond kerst doet hij altijd een kerstmuts op. En, zo zegt hij zelf:

“Ik loop op naam, niet op huisnummer.”

“Het is jammer dat Benno onze wijk niet meer doet, want hij houdt wel van een praatje. Hij had alles in de gaten en zorgde op een gepaste manier voor sociale controle. We gaan hem missen!”

Achtergrondinformatie over wijkindeling

Wijkindeling postcodes AmersfoortDe gemeente Amersfoort kent in het officiële spraakgebruik drie verschillende woonplaatsen. Behalve de stad Amersfoort met haar verschillende wijken zijn dat de eigenstandige dorpen Hoogland en Hooglanderveen. Hoogland zelf wordt vaak weer onderverdeeld in het Dorp Hoogland en het buitengebied Hoogland-West. Ook een deel van Park Schothorst wordt officieel gerekend tot het dorp.

Hoogland en Hooglanderveen kennen sinds de annexatie, 50 jaar geleden, hun eigen Belangenvereniging. Voor Hoogland is dit de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland (VDH). 

Dorp Hoogland: eigen identiteit

Hoogland kent na de annexatie door de gemeente Amersfoort nog steeds volop een eigen identiteit. ‘Misschien zelfs wel sterker dan ooit’, zoals burgemeester Lucas Bolsius tijdens de recente Nieuwjaarsreceptie van de Gemeente in Concordia opmerkte. Hij wees daarbij op de activiteiten van de vele Hooglandse verenigingen en in het bijzonder op het jaarlijkse ‘fantastische evenement’ Het Dorpsfeest.

De burgemeester laat zich regelmatig zien in ons dorp Zo was hij op Oudejaarsdag incognito aanwezig op de laatste Herdenking van de Annexatie. Hij was verder samen met de actieve Wijkwethouder Micheline Paffen-Zeenni bij de recente 3e editie van De Muzikale Showroom.

Verkeerswethouder Tyas Bijlholt kwam onlangs ter plekke de gevaarlijke situatie op de Hamseweg bekijken. En Wethouder Jonas van Lammeren reikte op 11 januari j.l. aan de ‘groene kerk’ De Inham aan de Hamseweg het officiële bord van Stichting Amersfoort Rainproof uit. 

Postwijken in het dorp

Ons dorp Hoogland is wat betreft de postbezorging ‘wijk 19’ van Amersfoort. Het telt 4.513 adressen. Hoogland-West heeft 226 adressen. Het dorp wordt weer onderverdeeld in 7 buurten, te weten: Bieshaar-Noord, Bieshaar-Zuid, De Biezen, De Bik, De Brinken, De Ham en Langenoord.

Postbode Benno gaat vanaf maandag werken in wijk De Ham. Zijn ‘oude’ wijk Langenoord wordt ook wel de bomenbuurt genoemd. Dat komt door de straatnamen. Je vindt er: de Esdoornlaan, de Beukenlaan, de Berkenlaan, de Plataanweg, de Iepenlaan, de Eikenlaan, de Bosserdijk, de Lindelaan, de Wilgenlaan, de Lijsterbeslaan, de Acacialaan, het Meidoornpad, de Kastanjelaan, de Populierweg, het Seringenpad, het Jasmijnpad en het Prunuspad. De uitzonderingen zijn: de Engweg, ’t Laar, (een deel van) de Zevenhuizerstraat, de Zuivelhof en de Kerklaan.

De wijk Langenoord telt 730 huishoudens met in totaal bijna 1.700 inwoners.