Burgemeester Bolsius belooft dat er een nieuwe, bijgestelde notitie zal komen over het extreme verkeerslawaai in sommige wijken, waaronder Hoogland. In het nieuwe plan zullen concretere voorstellen komen om de geluidsoverlast te bestrijden dan in de huidige notitie.

Verkeerslawaai op Bunschoterstraat

De Bunschoterstraat in Hoogland is één van de wegen in de gemeente Amersfoort, waar regelmatig ronkende, knallende en racende auto’s en motoren de omwonenden grote geluidsoverlast bezorgen. Deze buitensporige herrie komt ook elders in de gemeente voor, zoals op de Stadsring en op de Hogeweg. De gemeenteraad wil een aanpak van de overlast en sprak onlangs in een commissie over de eerste notitie van B&W waarin mogelijke maatregelen tegen het verkeerslawaai worden beschreven.

Handhaving van groot belang

De notitie werd door bijna de gehele gemeenteraad als onvoldoende ervaren. Onder leiding van Alex Engbers (CDA) werd door bijna alle fracties betoogd, dat er te weinig urgentie uitsprak en dat ook handhaving in deze kwestie belangrijk is.

“Burgers kunnen aan de balorigheid van ontspoorde jongeren weinig doen en het beschermen van deze burger is een primaire taak van de overheid”.

Burgemeester ziet knelpunten

Burgemeester Bolsius – verantwoordelijk voor de handhaving door de politie – nam de verdediging van de notitie voor zijn rekening en betoogde, dat het College wel degelijk wil, maar zit met de prioriteiten, ook voor de politie. Hij wees verder op de extra kosten, die bv. de uitbreiding van het aantal boa’s in Amersfoort met zich meebrengen.


Ook interessant
*  Extreem verkeerslawaai Bunschoterstraat krijgt eind dit jaar aanpak.