Voorafgaand aan vergaderingen van de gemeenteraad kunnen personen en organisaties hun mening geven (‘inspreken’) over belangrijke agendapunten. Vorige week kwam in de raadscommissie Omgeving de wegencategorisering aan de orde. Dit betreft de vaststelling van de maximumsnelheid op de verschillende wegen in Amersfoort. Vanuit Hoogland werden drie visies ter tafel gebracht.

Bewonersgroep Zevenhuizerstraat

De eerste inspreker sprak in namens de bewonersgroep Zevenhuizerstraat. Deze bewonersgroep is blij dat het college bij de wegencategorisering heeft gekozen voor de Amsterdamse variant, hetgeen betekent dat eerst borden voor dertig kilometer uur worden geplaatst en dat de bijbehorende weginrichting pas op een later tijdstip wordt gerealiseerd. De bewonersgroep pleit voor een voortvarend beleid door snel de borden op de rest van de Zevenhuizerstraat te vervangen door dertigkilometerborden.

Burgerinitiatief Bunschoterstraat Leefbaar

Ook het burgerinitiatief Bunschoterstraat Leefbaar sprak in. Het maakt zich zorgen, omdat de Bunschoterstraat buiten de boot dreigt te vallen. De provincie Utrecht wil de snelheid niet verlagen op de Bunschoterstraat. Dit komt omdat deze straat nog een provinciale weg buiten de bebouwde kom is. Volgens het burgerinitiatief is de Bunschoterstraat een stedelijke rondweg binnen de bebouwde kom. De raad kan bepalen waar de grenzen van de bebouwde kom liggen. Het verzoek aan de raad is om de komgrenzen aan te passen en de Bunschoterstraat aan te laten sluiten bij de plannen en ambities voor een veiliger, leefbaarder en gezonder Amersfoort.

Kreijne Brandstoffen

Tenslotte riep Kreijne Brandstoffen de raad op actie te ondernemen tegen het besluit van de provincie Utrecht, om de Bunschoterstraat een tachtigkilometerweg te laten. Als deze weg namelijk de snelheidslimiet van tachtig kilometer per uur behoudt, worden de rotondes vervangen door kruispunten met verkeerslichten. Transportbedrijven die tanken bij het benzinestation aan de Bunschoterstraat kunnen dan niet meer keren op de rotondes. Ze zullen gaan afslaan naar de wijk Nieuwland om daar te keren tussen kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals fietsers en voetgangers, aldus de inspreker. Verder zorgen kruispunten ervoor dat mensen harder rijden, meer afremmen en optrekken. Dit leidt tot verdere geluidsoverlast en meer uitstoot, aldus Kreijne.


Bron: Nieuwsbrief gemeente Amersfoort