Han Eijbergen heeft -tijdens het recente Sportgala van de gemeente Amersfoort- de Zilveren Sportpenning gekregen voor zijn werk voor het park van Tennisclub Hoogland (TCH). Han is ook actief lid van de Commissie Ruimtelijke Ordening en Wonen van de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland (VDH). Hij was én is verder actief als vrijwilliger van de voetbalvereniging Hoogland, van de Sint Martinuskerk en van muziekvereniging Sint Caecilia, waar hij bugel speelt.

Meer dan verdiend

Gerda van Piggelen, secretaris van de TCH, noemt de Zilveren Sportpenning meer dan verdiend. Ze legt uit, wat hij allemaal voor de club heeft betekend:

Na 29 jaar gaat Han Eijbergen met ingang van 1 januari 2024 stoppen met zijn activiteiten voor de parkcommissie. Hij laat een prachtig onderhouden park achter. Dat geldt zowel voor de banen als de terrassen en het groen rondom. Hij was voorzitter van de parkcommissie. Elk jaar plande en begeleidde hij 12 parkdiensten. Hij onderhield contacten met bedrijven over groot onderhoud van de banen, het groenbeheer en storingen in de verlichting. Verder had hij contact met de gemeente over vergunningen en onderhoud bomen en beplanting aan de buitenzijde van het park. Hij zorgde voor diverse onderhoudswerkzaamheden, zoals maaien van het gras, onderhoud van de beplanting, onderhoud van machines banken, vlaggen enzovoort.”

Jaarlijkse penningen

Jaarlijks reikt de gemeente tijdens het Sportgala penningen uit aan individuele en teamsporters die bijzonder hebben gepresteerd. Ook reiken ze penningen uit aan vrijwilligers die bij sportverenigingen belangrijk vrijwilligerswerk hebben verricht.