Het zogenaamde ‘Windplan Isselt’ voorziet in de bouw van twee windturbines van minimaal 210 meter hoog, pal aan de rand van de Eem. Als dit plan wordt gerealiseerd, dan heeft dat grote gevolgen voor omwonenden en de omliggende natuur. Het platform ‘Stop Windplan Isselt’ heeft inmiddels de mogelijke schade berekend en voorziet een daling van de woningwaarde voor 8.000 huishoudens. Het platform heeft besloten deze bewoners hulp te bieden bij het claimen van de schade, als dat onverhoopt nodig is.

Waardedaling 8.000 woningen

Het gaat om minimaal 8.000 huishoudens in Hoogland (West), het Soesterkwartier, Schothorst, Isselt, Birkhoven en Soest. De woningwaarde van deze huishoudens zal met 4% tot 10% dalen. Dit telt op tot een collectieve schadepost van ruim €200.000.000,- . De initiatiefnemers van het plan én de gemeente Amersfoort zijn aansprakelijk voor deze schade, volgens het platform.

Hulp bij indienen claims

Het Platform Stop Windplan Isselt gaat gedupeerde omwonenden ondersteunen bij het indienen van schadeclaims. Zij kunnen zich hiervoor registreren op de nieuwe website van het platform.

Platform Stop Windplan Isselt

Het platform is een samenwerkingsverband van lokale belangenverenigingen en bewonersgroepen, waaronder de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland (VDH). Bart Oskam, één van de drijvende krachten achter het platform en de nieuwe website:

“Vanuit het platform willen we bewoners te zijner tijd ondersteunen bij het claimen van deze schade, niet alleen individueel, maar mogelijk ook collectief. Ook hopen we ondersteuning te kunnen bieden bij het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures, mocht er ooit vergunning worden verleend voor het bouwen van de turbines, waar we vooralsnog niet vanuit gaan. Tot slot zijn we actief in de op te starten omgevings-adviesraad, spreken we regelmatig in in de gemeenteraad en houden we contact met diverse gemeenteraadsleden over dit dossier”. 


 Registratie
* Registratie voor ondersteuning bij een schadeclaim.