De gemeenteraad van Amersfoort heeft vanavond -na een tijdelijk uitstel van de beslissing- bijna unaniem ingestemd met het locatievoorstel van B&W voor het mogelijk maken van een islamitische begraafplaats bij de Bunschoterstraat/Zeldertseweg in Hoogland-West. Het voorstel werd met 31 stemmen vóór en 6 stemmen tegen aangenomen. Dit ondanks een recente uitspraak (van 17 november 2023) van de rechter, die de gemeente Amersfoort heeft verboden om een stuk grond in Hoogland-West te ruilen, zodat er een begraafplaats kan worden ingericht.

Wethouder zet door

Wethouder Rutger Dijksterhuis bleef vasthouden aan zijn voorstel en heeft beroep aangetekend tegen de uitspraak van de rechter. Hij baseert zich op de visie van professor A.G. Bregman, die een notitie heeft gemaakt, die aan de gemeenteraad -onder geheimhouding- ter inzage is voorgelegd.

Wethouder Dijksterhuis is van plan om zelfs door te zetten, als het verbod/vonnis in hoger beroep wordt bekrachtigd. De kritiek van de rechter, dat het locatieonderzoek van de gemeente niet openbaar is, zelfs niet voor de rechter, legde de gemeente naast zich neer. De gemeenteraadsleden konden het Excel-overzicht over alle onderzochte locaties eveneens slechts onder strikte geheimhouding inzien.

Direct omwonenden

De bijna voltallige gemeenteraad stemde vóór de locatiekeuze in Hoogland-West: 31 raadsleden stemden vóór en 6 tegen. De tegenstemmers (2 leden van de CDA-fractie, de VVD-fractie en Amersfoort voor de Vrijheid) vonden het verstandiger de rechtszaak in hoger beroep af te wachten. Enkele andere raadsleden vroegen om een ‘plan B’ te ontwikkelen indien de gemeente opnieuw in het ongelijk zou worden gesteld.

Tijdens de vergadering werd kritiek geleverd op de procedurele onzorgvuldigheden bij de locatiekeuze. Alle gemeenteraadsleden stemden daarom unaniem in met een motie van de Christen-Unie en het CDA om ‘met een open hart in gesprek te blijven met de direct omwonenden, die zich overvallen hebben gevoeld door de handelwijze van de gemeente eerder dit jaar’ en verzochten de wethouder ‘direct omwonenden actief te betrekken bij het traject van afstemming over de precieze invulling van het gebied als begraafplaats, mocht de procedure doorgang vinden’.

In beroep

Met spanning wordt nu uitgezien naar de zitting in hoger beroep. Wanneer deze precies zal plaats vinden is nog onbekend. De inschatting van de gemeente is, dat dit 4-7 maanden kan duren. Na het hoger beroep is eventueel nog een mogelijkheid om in cassatie te gaan bij de Hoge Raad. De gemiddelde doorlooptijd hiervan is volgens de gemeente ongeveer een jaar. Overigens kan pas over drie jaar -op 1 januari 2027- worden begonnen met de aanleg van de begraafplaats in Hoogland-West vanwege een bestaande pachtovereenkomst.


Achtergrondinformatie:
* Gemeente wil grond ruilen voor islamitische begraafplaats.
* Veel kritische vragen aan de gemeente over plan islamitische Begraafplaats in Hoogland-West.
* Rechter verbiedt gemeente Amersfoort grond in Hoogland-West te ruilen voor islamitische begraafplaats.
* Gemeentebestuur in hoger beroep tegen vonnis over grondruil voor begraafplaats in Hoogland-West.