De commissie Buurtbudget van het Hooglands Dorpsteam laat weten dat het weer mogelijk is om tot 15 februari 2024 aanvragen te doen voor het buurtbudget 2024. Dit budget wordt jaarlijks door de gemeente beschikbaar gesteld aan de diverse Amersfoortse wijken en aan de twee dorpen Hoogland en Hooglanderveen. Het bedrag is gerelateerd aan het aantal inwoners. Er kunnen allerlei soorten buurt- en dorpsinitiatieven mee worden gesubsidieerd. Het motto: ‘Goed idee?… Kom ermee!’

Klein en groot

Wie het overzicht van toegekende bedragen van dit jaar (2023) bekijkt ziet een verrassende hoeveelheid zeer uiteenlopende kleine en grote activiteiten in Hoogland, onderverdeeld in ‘Sociaal’ en ‘Fysiek’. Bij de sociale activiteiten staat de verbinding tussen inwoners van ons dorp centraal. Ze vormen de meerderheid van de toekenningen.
Een nadere blik op deze toegekende subsidies geeft een goed inzicht in wat allemaal mogelijk is en welke bedragen worden toegekend. Klik hier voor dit overzicht.

Speciale commissie

Het bedrag voor het buurtbudget Hoogland wordt rechtstreeks door de gemeente vastgesteld, maar de toekenning van een aanvraag is overgedragen aan een speciale commissie. Deze commissie bestaat uit mensen die een dwarsdoorsnede vormen van de inwoners van Hoogland. Deze werkgroep Buurtbudget beoordeelt na 15 februari 2024 alle aanvragen en stelt het al dan niet toegekende bedrag vast. U krijgt daarna altijd een bericht over het besluit.

Nadere informatie

Een uitvoerige toelichting hoe u een budget kunt aanvragen, inclusief het aanvraagformulier, vindt u op de website van het Buurtbudget.

Het e-mail-adres is: buurtbudget@hooglandsdorpsteam.nl