Op 23 november 2023 vond in Dorpshuis De Neng het zesde rondetafelgesprek plaats van de Vereniging Dorpsbelangen (VDH). Het bestuur van de VDH besloot op grond van de consultatie in de ‘Tafel Ruimtelijke Ordening en Wonen’ een spoedbrief te sturen aan het presidium van de gemeenteraad van Amersfoort. Hierin wordt het dringende verzoek gedaan om de locatiekeuze van Hoogland-West als plaats voor een nieuwe (islamitische) begraafplaats van de agenda van de komende gemeenteraadsvergadering (op 28 november a.s.) te halen.

Nadere overweging nodig

In de brief zal de VDH aangeven, dat de consequenties van de recente uitspraak van de rechter nadere overweging van het voorstel vragen. Door de uitspraak van de rechter wordt het de gemeente Amersfoort verboden om een stuk grond in Hoogland-West te ruilen zodat er een begraafplaats kon worden ingericht.

Niet onbelangrijk hierbij is, dat de rechter in de uitspraak nadrukkelijk heeft gewezen op het feit, dat het locatieonderzoek van de gemeente niet openbaar is gemaakt, ook niet voor de rechtbank. De rechter vindt de argumentatie in dat onderzoek van wezenlijk belang. Ook is er een Woo-verzoek (eerder bekend als Wob-verzoek) door omwonenden gedaan, die door de gemeente nog niet is beantwoord. Kortom, meerdere redenen om een uitstel van de besluitvorming te vragen.

Verkeersdrukte en wonen

Rondetafelgesprek VDH zaalIn het rondetafelgesprek kwamen ook andere actuele zorgen en toekomstige speerpunten voor beleid aan de orde. Zoals de (recente) verkeersdrukte op verschillende plekken in Hoogland met gevaarlijke opstoppingen. De fractie van Amersfoort 2014 in de gemeenteraad heeft hierover recent de nodige vragen gesteld. Eén van de belangrijke redenen is de plotselinge vestiging van een GGD-priklocatie in het voormalige Formido vlakbij de rotonde aan de Hamseweg. Ook het onderwerp welzijn en cultuur kreeg de aandacht.

Bij het onderwerp ‘Ruimtelijke ordening en het wonen in Hoogland’ kwamen onderwerpen als de seniorenwoningen aan het Meidoornpad, de locatie van het nieuwe zwembad en de woningbouw op het terrein van ‘In den Gloeiende Gerrit‘ aan de orde. De gemeente heeft wat betreft dit laatste onderwerp nog steeds niet gereageerd op het verzoek van de VDH tot de instelling van een klankbordgroep.

Actief en geanimeerd

Het bestuur van de VDH ziet terug op een actieve en geanimeerde avond, waarbij de leden zich van hun beste kant lieten zien.