Woensdag 22 november 2023 is het zo ver. Dan mogen Hooglanders niet één, maar twee keer hun stem uitbrengen. In de eerste plaats op een kandidaat voor de Tweede Kamer in Den Haag. En in de tweede plaats voor een ja of nee op de vraag over het voorgenomen parkeerbeleid van de gemeente Amersfoort.

Beoogd parkeerbeleid in Hoogland

Tegelijkertijd met de Tweede Kamerverkiezingen mogen alle stemgerechtigde Hooglanders ook via een ander stembiljet antwoord geven op de vraag, of ze het nieuwe parkeerbeleid van de gemeente Amersfoort een goed idee voor de stad vinden.

De voorstellen van B&W om in fases over te gaan tot betaald parkeren en parkeervergunningen in de gehele gemeente hebben veel weerstand opgeroepen in diverse delen van de gemeente.

De Vereniging Dorpsbelangen Hoogland (VDH) heeft zich al eerder uitgesproken tegen betaald parkeren in Hoogland. De uitslag van dit zogenaamde ‘raadgevend referendum’ dient als advies van de inwoners aan de gemeenteraad bij hun uiteindelijke beleidskeuze.

Stemwijzers voor Tweede Kamer

Hierna vindt u zeven online stemwijzers, die helpen om te kiezen tussen de 26 partijen, die kandidaten hebben gesteld voor de toekomstige Tweede Kamer. Alle stemwijzers werken met stellingen. Sommige kijken naar het verkiezingsprogramma, andere naar het stemgedrag van een partij.

Kiezen op verkiezingsprogramma’s

Er zijn drie stemwijzers op basis van de verkiezingsprogramma’s. Ze kijken dus niet naar het stemgedrag van de afgelopen regeringsperiode in de Tweede Kamer.

Stemwijzer

Stemwijzer geeft dertig stellingen, bijvoorbeeld ‘Nieuwbouwwijken moeten voor ten minste 40 procent bestaan uit sociale huurwoningen.’ Per stelling kunt u kijken wat de partijen vinden. Of vragen om meer achtergrondinformatie zodat u een weloverwogen keuze maakt. Geef na de stellingen aan welke onderwerpen u extra belangrijk vindt. En welke partijen u wilt opnemen in het advies. Daarna toont Stemwijzer drie partijen die het meest aansluiten bij uw ideeën. Onder de top drie ziet u hoe de andere partijen hebben gescoord.

Kieskompas

Ook Kieskompas werkt met dertig stellingen. Er zijn altijd vijf antwoordmogelijkheden: helemaal mee eens, mee eens, neutraal, mee oneens, helemaal mee oneens. Het resultaat na de stellingen is een kompas van links naar rechts en progressief naar conservatief. Uw opvattingen staan tussen alle partijen. Zo vindt u snel de partij die het meeste bij u past.

Stemadvies

Stemadvies groepeert de stellingen in thema’s: Klimaat & Stikstof, Europese Unie, Immigratie & Asiel, Racisme & Woke, Huisvesting, Belasting & Uitkering, Justitie & Politie, Gezondheidszorg & Corona, Democratie &Vrijheid. Aan het eind krijgt u ook hier een overzicht van alle partijen. Daarbij staat in procenten hoe goed ze bij u passen.

Kiezen op stemgedrag

De volgende vier stemwijzers adviseren u op basis van het stemgedrag van de partijen in de Tweede Kamer gedurende de afgelopen regeringsperiode. Want een partij kan in verkiezingstijd wel zeggen dat ze de zorg in Nederland wil verbeteren. Maar hoe stemt die partij in de Tweede Kamer als het erop aankomt?

Stemchecker

Stemchecker kijkt naar wat partijen echt stemden in de Tweede Kamer. Vergelijk uw politieke opvattingen met het stemgedrag van de fracties.

Echte Kieswijzer

Ook de Echte Kieswijzer werkt op basis van stemgedrag bij moties in de Tweede Kamer.

Stemmentracker

Ook de Stemmentracker bekijkt of uw opvattingen overeenkomen met het stemgedrag. Daar kunt u bij de dertig stellingen (bijvoorbeeld ‘De overheid moet alle regels over stikstof afschaffen’) voor of tegen stemmen. Ook ziet u of een motie is aangenomen.

Partijgedrag

Écht uitgebreid is Partijgedrag. Ook dit is een kieswijzer op basis van stemmingen in de Tweede Kamer. Interessant is ook het onderdeel Partijgelijkenis. Daar kunt u zien hoeveel en op welk gebied partijen van elkaar verschillen in stemgedrag. Handig als u twijfelt tussen twee of drie partijen.


Meer achtergrondinformatie over het referendum: 

* Vraagstelling voor referendum parkeerbeleid in gemeenteraad 

* Referendum over betaald parkeren kost bijna kwart miljoen