Op 23 november a.s. organiseert de Vereniging Dorpsbelangen voor de zesde keer een rondetafelgesprek in Dorpshuis De Neng. Inloop 19.30 uur, aanvang 20.00 uur  De VDH wil graag met haar leden en eventueel andere Hooglanders in gesprek blijven. De VDH vindt het belangrijk om te horen wat er leeft in Hoogland en wat de zorgen en behoeften van onze leden zijn.

Inhoud van de avond

Na een kort welkom zullen de drie commissies van de vereniging een korte uitleg geven over hun bezigheden. Naast de actuele thema’s is het mogelijk om aan de drie tafels ook andere onderwerpen in te brengen.

Er zullen dus drie tafels zijn:

  1. Verkeer
  2. Ruimtelijke Ordening en Wonen
  3. Welzijn & Cultuur

Over de thema’s die besproken worden zullen aantekeningen gemaakt worden. Deze thema’s worden door de VDH gebruikt voor de jaarplannen van 2024.

We stellen uw komst bijzonder op prijs en natuurlijk is er na afloop de gelegenheid om met een drankje en een snack gezellig verder te praten.

Vooraf aanmelden is gewenst via info@dorpsbelangenhoogland.nl