Meer nog dan het gemiddelde hebben de stemmers in Hoogland afgelopen woensdag (22-11-’23) in het referendum het voorgenomen parkeerbeleid van de gemeente Amersfoort afgewezen. 83,9% stemde tegen, bijna 10% meer dan het gemeentelijke gemiddelde van 74,2%, dat toch al zeer hoog was.

Het gaat hier om de uitgebrachte stemmen in De Faam, De Neng, Café De Plank. Sporthal De Bieshaar, kerkgebouw De Inham en de St. Martinuskerk.  Slechts 14,4% van de stemmers in Hoogland koos voor een ‘ja’ stem, dus 10% minder dan het gemiddelde van 23,4%. Ook het aantal blanco stemmen in Hoogland was zeer laag: 1,7% tegenover gemiddeld 2.4% .

Alle stembureaus meer tegenstemmers

Opvallend bij de uitslag in de gehele gemeente Amersfoort is verder, dat op geen enkel stembureau er meer ja-stemmers dan nee-stemmers zijn, dus ook in die gebieden, die nu al een parkeervergunning hebben.


Achtergrondinformatie:

* Referendum: massale afwijzing van parkeerbeleid gemeente.