De rechter heeft de gemeente Amersfoort verboden om een stuk grond in Hoogland-West te ruilen zodat er een begraafplaats kon worden ingericht. De omwonenden in Hoogland-West hebben vandaag -in een kort geding tegen de gemeente Amersfoort- van de rechter gelijk gekregen. Met deze grondruil wil de gemeente ruimte bieden aan een islamitische begraafplaats.

De gemeente heeft, aldus de uitspraak van vandaag, niet voldoende duidelijk gemaakt dat dit het enige stuk grond in de gemeente is dat geschikt is voor een islamitische begraafplaats. De grond die de gemeente heeft gekocht in Hoogland-West, wil de gemeente weer doorverkopen aan het Samenwerkingsverband van Amersfoortse Moskeeën (SvAM). Na een lang locatieonderzoek in de gemeente, kwam het college tot de conclusie dat alleen de grond in Hoogland-West voldoet aan alle eisen om een begraafplaats te realiseren.

Onderzoek niet openbaar

Het onderzoek van de gemeente is niet openbaar, ook niet voor de rechtbank. De rechter vindt de argumentatie in dat onderzoek echter van wezenlijk belang. “Nu is niet duidelijk wat de selectiecriteria waren en kan vooralsnog worden aangenomen dat de verkoper een serieuze gegadigde is, maar niet dat het ook de enige is”, staat in de uitspraak. De gemeente had moeten onderbouwen waarom alleen de grond in Hoogland-West hiervoor in aanmerking komt. De rechter oordeelt nu dat als de gemeente haar percelen wil verkopen, anderen mee moeten kunnen dingen.

Evenals de omwonenden had ook de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland (VDH) al eerder gewezen op de strijdigheid van het gemeentelijk besluit met het zogenaamde Didam-arrest.