Hartje zomer ’23 maakte de gemeente Amersfoort bekend dat het van plan is om geruilde weilanden ter grootte van zo’n 4 hectare te gaan verkopen aan het Samenwerkingsverband van Amersfoortse Moskeeën.  Omwonenden van de voorgenomen begraafplaats in Hoogland-West spannen in november een kort geding aan tegen de gemeente, omdat zo’n onderhandse verkoop naar hun mening in strijd is met het zogeheten Didam-arrest.

Bebouwing en parkeerplaatsen

De weilanden zijn bestemd voor een islamitische begraafplaats met ruimte voor zo’n 2.500 graven. Het is de bedoeling dat er een gebouw (van naar schatting zo’n 270 m2) komt, waarin nabestaanden kunnen samenkomen, waarin men gereedschap kwijt kan en waarin sanitaire faciliteiten aanwezig zijn. Daarnaast zijn er parkeerplaatsen nodig.

Vragen over begraafplaats Hoogland-West

In Hoogland leven veel vragen over de komst van deze begraafplaats in Hoogland-West. De Vereniging Dorpsbelangen Hoogland (VDH) heeft hierover al eerder uitvoerige vragen gesteld aan én erover gesproken met het College van B&W. Tijdens twee drukbezochte bijeenkomsten met de betrokkenen is veel ongenoegen geuit over het proces en de locatie. Nieuwe bebouwing in Hoogland-West wordt gezien als een schending van het coalitieakkoord, waarin de gemeenteraad heeft uitgesproken dat Hoogland-West groen zal blijven.

Kort geding in november

De omwonenden van de voorgenomen begraafplaats spannen nu een kort geding aan tegen de gemeente Amersfoort. Ze wijzen op een uitspraak van de Raad van State: het zogenaamde Didam-arrest. Deze uitspraak betekent kort samengevat dat overheden bij verkoop van openbare grond andere mogelijk geïnteresseerden de gelegenheid moeten geven om mee te bieden. Dat gebeurt in dit geval niet. De VDH, maar ook anderen hebben de gemeente hierop al eerder gewezen. Begin november staan de omwonenden nu tegenover de gemeente in de rechtszaal. De uitspraak volgt twee weken later.

Geldinzamelactie

Omdat het voeren van rechtszaken een kostbare zaak is, zijn de omwonenden inmiddels een geldinzamelactie gestart. Geschat wordt, dat voorlopig een bedrag van tenminste €50.000 nodig is. Op de speciale website is een donatie mogelijk. Op dit moment is er al een bedrag van ruim 17.000 euro binnen.