De gemeente Amersfoort organiseert op woensdag 1 november 2023 een openbare informatieavond over de omgevingsadviesraad. In die adviesraad kunnen omwonenden meepraten over de voorgenomen plaatsing van twee windmolens op Industrieterrein Isselt.

De gemeente spreekt nog steeds over ‘een voornemen tot plaatsing’. Het is dus nog niet zeker of de windmolens er ook echt komen. Er komt eerst nog een moment waarop de gemeente het uitwerkingsvoorstel wel of niet vaststelt. Dat zal gebeuren in de loop van 2024. In dat uitwerkingsvoorstel staan de randvoorwaarden voor plaatsing.

Omgevingsvergunning in 2025

Daarna besluit de gemeente of de omgevingsvergunning wordt verleend. Dat gebeurt in 2025. En vervolgens is het nog mogelijk om in beroep te gaan bij de Raad van State.

In de omgevingsadviesraad is er ruimte voor omwonenden en andere belangstellenden om maandelijks met elkaar te spreken over wat er nodig is om de molens met zo min mogelijk overlast te laten draaien.

Omgevingsadviesraad als voorbereiding

De omgevingsadviesraad gaat waarschijnlijk tussen de 10 en 15 keer bijeen komen. De uitkomsten van de gesprekken worden aangeboden aan de gemeenteraad en dienen ter voorbereiding op de besluitvorming.

De gemeenteraad heeft ook besloten dat er een openbare selectieprocedure voor de gronduitgifte gaat komen. Dat biedt gelijkere kansen voor geïnteresseerde ontwikkelaars van windmolens. De gemeente streeft daarbij naar 100% lokaal eigendom.

Uitgebreide informatie is te vinden op de website van de gemeente Amersfoort.


Praktische informatie:
Openbare informatieavond
Woensdag 1 november vanaf 19:30 uur
Denksportcentrum, Nijverheidsweg-Noord 75C, Industrieterrein Isselt

Aanmelden is noodzakelijk.