In Hoogland leven veel vragen over de komst van een islamitische begraafplaats in Hoogland-West. De Vereniging Dorpsbelangen Hoogland (VDH) heeft hierover al eerder uitvoerige vragen gesteld aan het College van B&W.

De wethouder heeft daarop het bestuur uitgenodigd om een toelichting te geven op de keuze van de begraafplaats. Hierbij kwam onder meer het proces en de locatiekeuze aan bod. Het gesprek heeft het bestuur van de VDH niet kunnen overtuigen van de noodzaak om in Hoogland-West een begraafplaats te realiseren. Inmiddels zijn er twee drukbezochte bijeenkomsten met de betrokkenen gehouden, waarin veel ongenoegen is geuit over het proces, de locatie en wat wordt gezien als een schending van het coalitieakkoord, waarin de gemeenteraad heeft uitgesproken, dat Hoogland-West groen zou blijven.

Enkele fracties

Enkele fracties in de Gemeenteraad van Amersfoort hebben zich de afgelopen maanden al over de kwestie gebogen. Alex Engbers van de CDA-fractie heeft 10 kritische vragen aan het College van B&W gesteld. De PvdA-fractie is blij met de gekozen locatie. In een tweet van Rachida Issaoui wordt aangegeven ‘dat de fractie zich blijft inzetten voor een islamitische begraafplaats in Amersfoort’ en dat zij ‘blij zijn met de locatie die de gemeente heeft gekozen’.

Bebouwing nodig

Er zijn inmiddels twee bijeenkomsten in Concordia geweest met belanghebbenden en omwonenden. Daarbij was ook Abdelkarim Elkarti, voorzitter van het Samenwerkingsverband van Amersfoortse Moskeeën (SvAM), door de gemeente gevraagd aanwezig te zijn en meer te vertellen over de mogelijke begraafplaats. Hij bevestigde, dat er bebouwing op het terrein nodig is, zoals een gebouw waarin mensen kunnen samenkomen, een ruimte, waar men gereedschap kwijt kan, sanitaire mogelijkheden en parkeerplaatsen. Voor de rest zal zoveel mogelijk het groen bewaard blijven. Het heeft veel weg van een natuurbegraafplaats, het is een tuin met paden, zonder grafmonumenten, hooguit een boomschijfje of zwerfkeitje, aldus de voorzitter van SvAM.

Elkarti verwacht ook geen drukte, omdat er vaak maar een tiental mensen aanwezig zijn bij de begrafenis zelf. Een begrafenis duurt zo’n twintig minuten en gebeurt vooral in stilte. Er is enkel een gebed dat op spreektoon wordt gehouden aan een graf. Gemiddeld zo’n twee keer per week zal er een begrafenis plaatsvinden.

De SvAM wil ook, dat de begraafplaats geen regiofunctie krijgt, maar enkel bestemd is voor mensen, die binding hebben met Amersfoort. Elkarti verwacht geen snelle uitbreiding van de begraafplaats. De schatting is dat per jaar 100 Amersfoortse moslims in hun stad begraven worden. En er is -als de plannen doorgaan- ruimte voor minstens 2,5-duizend graven. Wethouder Dijksterhuis gaf aan, dat eventuele planschade door de aanleg van een begraafplaats vergoed zal worden.

In strijd met coalitieakkoord

Uit de twee bijeenkomsten werd wel duidelijk, dat de omwonenden en betrokkenen zich afvragen waarom deze bebouwing in Hoogland-West nu wel mag, omdat deze -ook volgens de VDH- in strijd is met het coalitieakkoord. Bovendien is de vraag, of de nieuwe doorfietsroute geen problemen oplevert. Verder werd veel ongenoegen geuit over de timing van de ruiltransactie van de grond en de rol van het College van de Malen op Hoogland, waarin wél Amersfoorters, maar slechts één Hooglander zit. De brief aan de bewoners werd veel te summier en incompleet bevonden.

De gemeente erkende fouten in de communicatie. Rutger Dijksterhuis, wethouder ruimtelijke ordening, bevestigde dat het inderdaad de gemeente is die het initiatief heeft genomen voor de grondruil in Hoogland-West. Andere locaties voor de begraafplaats, zoals Rusthof, vielen af vanwege interne overwegingen en vanwege moeilijkheden met de gemeente Leusden. Overige locaties vielen af vanwege de grondprijs. Dijksterhuis zei tot slot, dat hij Hoogland West groen wil houden en geen ruimte ziet voor verdere bebouwing.

Besluit gemeenteraad

In november besluit de gemeenteraad, of de locatie in Hoogland-West geschikt is voor de begraafplaats. 

Ook belangrijk
*Gemeente wil grond ruilen voor islamitische begraafplaats.


Bovenste foto: wethouder Rutger Dijksterhuis door ©Jan Bijvank