De Vereniging Dorpsbelangen Hoogland (VDH) verzet zich voorlopig tegen de voorgestelde omgevingsadviesraad. Deze adviesraad moet zich gaan buigen over de twee windmolens op industrieterrein Isselt. De VDH wil afwachten welke nieuwe overheidsregels een rol gaan spelen. Bovendien is er nog geen zicht op de planschade. De VDH stelt dat een omgevingsadviesraad op dit moment geen afgewogen oordeel kan vellen als er nog zoveel onduidelijkheden zijn.

Fel debat over adviesraad

Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad geadviseerd om een omgevingsadviesraad of dialoogtafel in te stellen. Het idee is dat alle belanghebbenden bij de windmolenplannen bij elkaar worden gebracht. Onder leiding van een onafhankelijke voorzitter moet het gezelschap adviezen aan de gemeenteraad uitbrengen.

Afgelopen dinsdag (26-10-2023) werd op het stadhuis fel gedebatteerd over de consequenties van de omgevingsadviesraad. De belangrijkste vraag tijdens de vergadering was: “Houdt de raad nog wel zeggenschap over het proces als de plannen concreter worden?” Meerdere partijen twijfelen of het verstandig is om een deel van hun bevoegdheid over te dragen aan een adviesraad. Het college van B&W stelt namelijk voor om de onderdelen waarover belanghebbenden het eens zijn direct over te nemen.

Honderd procent lokaal eigendom

Eén van de voorwaarden waar de gemeente in ieder geval aan wil vasthouden, is het streven naar honderd procent lokaal eigendom. Dat betekent zeggenschap en participatie voor de lokale omgeving. Dit uitgangspunt heeft ook invloed op de verdeling van de financiële lasten en de opbrengst van de twee windmolens.

Coalititiepartij CDA afwijkende koers

Het CDA koos voor een opmerkelijk standpunt. Raadslid Angeliek Noortman-Nieuwendijk (coalitiepartij CDA) was zeer stellig. Zij liet weten dat het CDA de instelling van zo’n omgevingsadviesraad te voorbarig te vindt. Dat wijkt af van het gezamenlijke coaltitiestandpunt. Noortman wil wachten op komende richtlijnen en normen van het Rijk. Deze nieuwe eisen worden eind 2023 verwacht. Als het CDA bij het standpunt blijft, dan is de coalitie afhankelijk van steun uit de oppositie.

De gemeenteraad neemt 10 oktober een definitief besluit over het instellen van de omgevingsadviesraad.


Foto: ©ROM3D – 360 graden zicht op Soesterwijk Wiek