Het college van burgemeester en wethouders gaat de gemeenteraad voorstellen om een omgevingsadviesraad in te stellen. Die adviesraad zal zich buigen over het plaatsen van twee windmolens op industrieterrein Isselt.

Op dinsdag 26 september 2023 is het voorstel door de ‘commissie Omgeving’ behandeld. De gemeenteraad neemt op 10 oktober een besluit of de adviesraad er komt.

Onafhankelijke omgevingsadviesraad

Aan de tafel van de omgevingsadviesraad praten omwonenden en andere belangstellenden over het functioneren van de windmolens en over de verdeling van de opbrengsten. De samenstelling van de adviesraad gebeurt door een onafhankelijke partij. Ook de voorzitter heeft geen banden met betrokken partijen.

Selectie voor gronduitgifte

B&W stelt verder voor dat er een openbare selectieprocedure voor de gronduitgifte gaat starten. Op die manier wordt er een gelijk speelveld gecreëerd voor geïnteresseerde ontwikkelaars van windmolens. De gemeente streeft naar 100% lokaal eigendom. De grondprocedure wordt overigens pas gestart nadat de gemeenteraad een besluit heeft genomen over het uitwerkingsvoorstel. De gemeenteraad beslist uiteindelijk ook of de molens er definitief komen.

Ook interessant:
De VDH spreekt zich opnieuw uit tegen windmolens op industrieterrein Isselt.

____

Op de website van Soesterwijk Wiek is meer informatie te vinden over de windmolens.