De Vereniging Dorpsbelangen Hoogland heeft in een brief aan het college van B&W bezwaar aangetekend tegen de voorgenomen plannen om een begraafplaats in Hoogland-West in te richten.

In de brief geeft de VDH de volgende argumenten:

  1. In het coalitieakkoord staat dat er niet gebouwd mag worden in Hoogland-West. Hoogland-West wordt gezien als waardevol groen.
  1. De huidige pachters komen in de problemen met hun bedrijfsvoering. Overigens pacht één familie de grond al ruim 80 jaar.
  1. Het tijdstip van bekendmaking is kort voor of in de vakantieperiode niet fatsoenlijk.
  1. Volgens ons gaat de gemeente voorbij aan het zogenaamde Didam arrest. Dat houdt in dat een overheid bij verkoop van grond alle potentiële kopers een kans moet geven. Ze mag dus niet bij voorbaat de grond verkopen aan één kandidaat.
  1. Het is ongewenst om zonder de belanghebbenden al een voorgenomen besluit te communiceren. Natuurlijk moet de Raad dit besluit nog bekrachtigen, maar de communicatie is van dien aard dat de omwonenden alleen nog mee mogen praten over de inrichting van de begraafplaats, niet of deze er wel of niet komt. Uitermate suggestief dus.

De brief is hier te downloaden: Brief College B&W 1 augustus 2023.